Foto: Erik Furenhed

Vi söker gravrättsinnehavare

Församlingen har satt upp gröna skyltar på en del gravplatser för att söka efter gravrättsinnehavare och intressenter till gravar i Västra Vikbolandets Församling. För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill församlingen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.
Har ni upplysningar eller frågor vänligen kontakta oss via:
Telefonnummer: 011-34 00 10
E-post: vvf.kyrkogard@svenskakyrkan.se