En not i en grön pratbubbla.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Pastoratskören

Vi söker fler körsångare!

Kören startar upp tisdag 8 mars, välkommen! (uppstart skulle ske 1 mars men är framflyttat pga sjukdom)

Körledare: Ann-Christin Hallgren. 

Vi övar i Dagsbergsgården på tisdagar kl 19.00. Vi välkomnar fler körsångare, framförallt sopran och tenor. 

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Ann-Christin

info@annchristinhallgren.se

 

 

 Västra Vikbolandets församling finns ett rikt sång- och musikliv. En hörnsten i detta musikliv är församlingens pastoratskör. 

Repertoaren är blandad vilket körmedlemmar och lyssnare uppskattar. Förutom sång på gudstjänster framträder vi även på speciella musikgudstjänster och konserter. Av tradition har vi en jul- och en vårkonsert samt även en konsert kring allhelgonahelgen.
Är du kanske intresserad att komma med och sjunga? Ja, i så fall ska du inte tveka utan kontakta körledaren, eller kanske bara komma på en övning, för att se hur det hela fungerar.

Tveka inte! Vi har en glad och trivsam atmosfär. Det har heller ingen betydelse om du kan noter eller i vilken ålder du befinner dig. Du är lika välkommen ändå.

Välkommen!