Begravningsavgift

I begravningsavgiften ingår lokal för icke kyrklig begravning, gravsättning och plats på kyrkogård, samt kostnader för att anlägga och sköta våra kyrkogårdar.