Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skatelövs pastorat

SKATELÖVS OCH VÄSTRA TORSÅS FÖRSAMLINGAR

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

BÖNSÖNDAGEN 26/5

BÖNEN

10.00 Högmässa i Torsåsby kapell, Magnus Franzén och Lena Carlsson.

VÄLkommen att fira gångedagen i västra torsås!

Kristi himmelsfärds dag - Torsdagen den 30 maj

11.00 Gudstjänst i kyrkan. Kyrkokören, barnen och musikerna Gert Blom, Åke Nyberg och Ludwig Johnsson medverkar. 

Vislanda musikkår spelar, severing av kaffe och varmkorv, hästskjuts, tipsrunda, ansiktsmålning, skattjakt i kyrkan, Aron Axelsson Bordon berättar om socknens historia. 

Konfirmationer i Västra Torsås och Skatelövs kyrkor 4 maj

Vi önskar våra härliga ungdomar all lycka och Guds välsignelse i livet!

Församlingskollekter 2018

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)

 GUDSTJÄNSTER PÅ ASKEN OCH TORSGÅRDEN

ASKEN                                                                  

20/3: 10.00 ANDAKT, 3/4: 10.00 NATTVARD, 17/4: 10.00 ANDAKT, 15/5: 10.00 ANDAKT, 29/5: 10.00 NATTVARD, 12/6: 10.00 ANDAKT, 16/6: 14.00 Gudstjänst tillsammans med hela församlingen, 26/6: 10.00 ANDAKT.

TORSGÅRDEN      

20/3 14.00 ANDAKT, 3/4: 14.00 NATTVARD, 17/4: 14.00 ANDAKT, 15/5: 14.00 ANDAKT, 29/5: 14.00 NATTVARD, 12/6: 14.00 ANDAKT, 26/6: 14.00 ANDAKT.