Skatelövs och Västra Torsås församlingar

Våra församlingar är delar av den världsvida kristna kyrkan. Vi vill vara en varm och öppen gemenskap som har ett tydligt centrum i Herren och Frälsaren Jesus Kristus.

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

I CORONATIDER

SKÄRPTA RESTRIKTIONER

All offentlig verksamhet i församlingarna är inställd och alla grupper är pausade.

Tills vidare firar vi inga gudstjänster på söndagarna.

Här på hemsidan kommer vi att lägga ut en inspelad andakt inför söndagen och kyrkoherden skriver en betraktelse.

Det går bra att ge kollekt via swish. Numren hittar du i rutan ovan.

I Västra Torsås kyrka firar vi en andakt varje onsdag  kl. 14.00. Den sänds till Torsgården. 

Skatelövs och Västra Torsås kyrkor är öppna måndag till fredag kl. 8 -15. Tisdagar kl. 11-12 och fredagar kl. 14-15 finns en medmänniska på plats i Skatelövs kyrka.

När våra musiker övar i Skatelövs kyrka så hör ni musiken på kyrkogården.

Gudstjänster sänds via radio och TV. Växjö kristna närradio sänder på 102,4 MHZ. Det går även att lyssna via webben. 

Behöver du hjälp med något eller vill samtala är du välkommen att ta kontakt med diakoniassistent Karin Bordon eller präst Tord Mårtensson.

Önskar du ta emot nattvarden - hjärtligt välkommen att höra av dig till kyrkoherde Tord Mårtensson.

Om vi inte kan träffas är det viktigt att hålla kontakt på andra sätt - telefon, meddelanden, brev, vykort. 

Vi får påminna oss själva och varandra om att vi och hela tillvaron vilar i Guds händer. Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. 

Tankar inför helgen

En arbetskamrat och jag satt för några dagar sedan och samtalade om vad det kommer att innebära när så mycket i församlingarna nu är inställt och pausat. Kommer den goda vanans makt att brytas? Kommer människor att hitta tillbaks till kyrkan när det någon gång blir som vanligt igen? Vår bön är förstås att det blir så. Att många ska känna att de har gått miste om något ovärderligt när de inte kunnat samlas i kyrkan och fira gudstjänst. 

På söndag tänder vi det första ljuset och firar första advent. Ordet advent betyder ankomst. Den som kommer är förstås Jesus. Under adventstiden förbereder vi oss för att fira julens fest - att Gud har blivít människa i barnet i Betlehem. Jesus is the reason for the season! 

Jesus kommer till oss. Vi behöver inte springa omkring och leta efter honom eller undra var han är. Han, som är den levande Herren, är där du är. Samtidigt är så det så att han på ett särskilt sätt har knutit sina löften till det gemensamma mötet i gudstjänsten. När vi samlas för att lyssna till Guds ord, be, lovsjunga och ta emot nattvarden så stärks och byggs vår tro och vårt hopp upp. 

Jesus kommer till dig och mig. Han vill få påminna oss om vem han är och vad han vill ge oss. Kanske funderar vi nu på vad vi ska köpa för julklappar? Vilken är årets julklapp? Jesus är alla tiders julklapp! Den gåvan blir aldrig omodern eller uppsliten. Tvärtom, ju mer vi tar emot honom och ju mer vi umgås med honom, desto värdefullare blir han för oss. Vi upptäcker att han kan ge det som ingen och ingenting annat kan ge oss. 

Coronapandemin påminner oss om vår utsatthet och bräcklighet som människor. Ett osynlig virus sprids blixtsnabbt över jorden som ett dödligt hot. Vår kyrkvaktmästare Mats berättade att han hade sett ett TV inslag från ett sjukhus. Där satt en gammal, svag, svårt sjuk man ihopsjunken. Det visade sig att mannen var 59 år - lika gammal som Mats själv. Det blir en tankeställare. Vi tror vi är trygga och säkra, starka och friska, men plötsligt kan allt förändras.

Vi ska alla göra allt vad vi kan för att stoppa smittspridningen! Men även om vi lyckas bra med det och det snart kommer ett vaccin, så kommer vi aldrig att bli några odödliga superhjältar. Vi klarar oss inte själva. Vi behöver varandra och vi behöver Gud. Förhoppningsvis kan pandemin få oss att tänka efter vad som verkligen är värdefullt och hållbart. Vilken är den fasta grunden som håller i alla lägen, som kan ge oss en verkligen trygghet i liv, död och evighet?  Det heter JESUS. Förhoppningsvis kan coronan föra oss närmare honom.

”Se din Konung kommer till dig”, så heter det i söndagens bibelläsning. Det är ett ord till dig som läser dessa rader nu. Jesus kommer till dig för att ge dig sin kärlek och ett hopp som består både under och efter coronapandemin. Som psalmen sjunger: ”Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. Idag vill han dig gästa och sitt förbund befästa. Hosianna, pris och ära! Vår konung är nu nära.” (Psalm 104:4)

Ett gott och välsignat första advent vill jag önska dig!

Tord H. Mårtensson, kyrkoherde

Församlingskollekter 2020

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)