Skatelövs pastorat

Prata med oss

Kontakt

Skatelövs pastorat Besöksadress: Församlingshemmet, 34032 Grimslöv Telefon: +46(470)750950 E-post till Skatelövs pastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Skatelövs pastorat

SKATELÖVS OCH VÄSTRA TORSÅS FÖRSAMLINGAR

                                FASTETID

Den 40 dagar långa fastetiden inleds på Askonsdagen den 1 mars. Fastetiden, då vi följer Jesus på vandringen upp till Jerusalem, till korset och till uppståndelsen, inbjuder oss att fördjupa vårt kristna liv.

Vi får söka gemenskap med Gud i bön, bibelläsning och gudstjänstfirande. Om du har svårt för att be - be bönen Fader vår morgon och kväll. Är du ovan vid att läsa Bibeln - börja med ett av evangelierna, förslagsvis Lukasevangeliet, eller läs söndagens texter som finns i evangelieboken i psalmboken.

Under fastan får vi ställa frågan vad som är det viktigaste och mest nödvändiga för oss? Vi har ofta gjort oss beroende av materiella ting och sitter fast i olika vanor. Vad kan vi faktiskt avstå ifrån när det gäller mat och dryck, tobak och alkohol, tv-tittande, internet, mobiltelefon, nöjen? 

Vi avstår för att ge åt någon annan. Vi får tid att söka Gud och att ge våra medmänniskor mer uppmärksamhet. Vilka kan vi göra något för; ensamma, sjuka, vår familj, våra vänner? Fram till och med Palmsöndagen den 9 april pågår Svenska kyrkans fasteinsamling. Då har vi möjlighet att ge ett ekonomiskt bidrag till dem i vår värld som lider nöd. 

Under fastan ordnar vi olika aktiviter till förmån för fasteinsamlingen:

Fastecafé: Onsdag 28 mars i Skatelövs församlingshem kl. 16.00 - 18.30. Onsdag 5 april i Lönashults sockenstuga kl. 17.00 - 19.00.

Palmsöndagen 9 april: Brödförsäljning efter familjegudstjänsten i Skatelövs kyrka kl. 10.00. Kyrkkaffe och auktion efter gudstjänsten i Västra Torsås kyrka kl. 14.00. 

En välsignad fastetid önskar

din präst Tord H. Mårtensson

Jungfru Marie bebådelsedag 26 mars

GUDS MÄKTIGA VERK

10.00 Högmässa i Skatelövs kyrka, Tord Mårtensson, Ingela Carlsson Hedstig, Skatelövs sångkör.

14.00 Små & Stora i Västra Torsås, Tord Mårtensson, Lena Carlsson, Camilla Stark, barnen medverkar 

VI SÖKER KOMMINISTER!

Här finns det senaste numret av vårt församlingsblad Kyrkstöten!

 GUDSTJÄNSTER PÅ ASKEN OCH TORSGÅRDEN

ASKEN                                                                  

22/3: 10.00 ANDAKT, 5/4: 10.00 NATTVARD, 19/4: 10.00 ANDAKT, 3/5: 10.00 ANDAKT, 17/5: 10.00 NATTVARD, 31/5: 10.00 ANDAKT, 14/6: 10.00 ANDAKT, 28/6: 10.00 NATTVARD

TORSGÅRDEN      

22/3: 14.00 ANDAKT, 5/4: 14.00 NATTVARD, 19/4: 14.00 ANDAKT, 3/5:     14.00 ANDAKT, 17/5: 14.00 NATTVARD, 31/5: 14.00 ANDAKT, 14/6: 14.00 ANDAKT, 28/6: 14.00 NATTVARD