Skatelövs och Västra Torsås församlingar

Våra församlingar är delar av den världsvida kristna kyrkan. Vi vill vara en varm och öppen gemenskap som har ett tydligt centrum i Herren och Frälsaren Jesus Kristus.

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

CORONARESTRIKTIONER

Vad gäller nu?

Vi firar gudstjänst i våra kyrkor på sön och helgdagar.

Den 26 september slopas deltagartaken för allmänna och privata sammankomster. Det innebär att det går bra att hyra församlingshemmet i Skatelöv och sockenstugan i Västra Torsås för minnestunder, dopkaffe m.m.

Sommarens sista blommor
Församlingarnas nya gemensamma Kyrkokör har trevlig uppstart Foto: Karin Bordon
Årets konfirmander tillsammans med de unga ledarna Foto: Karin Bordon
Andakt på Asken med Klara och Agnes som haft prao i församlingarna Foto: Karin Bordon
Den första Träffpunkten handlade bland annat om Jakobs stege Foto: Karin Bordon
Västra Torsås kyrka var vackert smyckad på Tacksägelsedagen Foto: Karin Bordon

17 oktober, 20 efter Trefaldighet

ATT LEVA TILLSAMMANS

10.00 Visitationshögmässa med efterföljande stämma i Skatelövs kyrka, kontraktsprost Marcus Lejon, Kyrkokören. Korv på kyrkbacken.

Längre ner på sidan hittar du tidigare inspelade andakter

Församlingskollekter 2020

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)