Svenska kyrkan i Schweiz

Välkommen till Svenska kyrkans församling i Schweiz! Den här webbplatsen är under arbete.

Dop

Dopet är en gåva från Gud till oss. Genom dopet blir vi en del i Guds stora församling och han ger oss löftet: "Jag är med er alla dagar till tidens slut". Till oss kan du vända dig för att komma överens om dop och vi bestämmer tillsammans var och hur vi utformar dopgudstjänsten.

Psalmboken i händer

Konfirmation

För den som vill konfirmera sig här i Schweiz finns möjlighet till det i Svenska kyrkan. Den planerade konfirmationen för juni 2020 skjuts upp till hösten.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Kyrklig välsignelse

Störst av allt är Bröllop i vackra Schweiz kombinerat med en bröllopsresa blir för många en hänförande upplevelse.

Begravning

När vi mister någon som står oss nära har vi behov av att få ta ett riktigt avsked och att få överlämna den avlidna i Guds händer. Vi kan hjälpa till med begravningsgudstjänsten på olika platser inom vårt område.