Frivilligt arbete

Församlingen har ett stort antal frivilliga - alla är viktiga! Tillsammans skapar vi den kyrka där vi vill samlas, trivas och känna trygghet och gemenskap. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill engagera dig, allt efter intresse, önskemål och förmåga.

Svenska kyrkan Schweiz gläder sig åt många frivilliga insatser i församlingen. Frivilliga insatser behövs som kyrkvärdar, vid julmarknad, lunchträffar, transporthjälp, besök hos äldre, fix i församlingshemmet, nystart av församlingsblad och mycket annat. 

KYRKVÄRDAR

Kyrkvärdarna hälsar alla som kommer till högmässan välkomna, delar ut agendor, läser texter och ber böner. De är ofta det första ansikte en person möter då man kommer till kyrkan.

JULBASARER

Varje år ställer ett stort antal personer upp med sin tid och sitt engagemang för att vi skall kunna ordna våra julbasarer. Servera, sälja, bära varor och hjälpa till i de olika försäljningsstånden är exempel på uppgifter.

LUNCHER

Hjälpa till med matlagning och dukning till luncher som anordnas varje månad. Du kanske till och med vill vara värdinna för en lunch, bestämma matsedel och ordna med förberedelserna.

VILL DU HJÄLPA TILL?

Fundera över vilka dolda eller helt uppenbara talanger du har. Om du vill ge av din tid eller kunskap, kontakta oss så kommer vi överens om hur ditt engagemang kan se ut.

Maila schweiz@svenskakyrkan.se så berättar vi mer.