Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation i Schweiz 2022/2023

Visst har du också funderat över allt det här med Gud, med livets frågor och tro? Vi skulle vilja starta en ny konfirmandgrupp under senhösten 2022 och skulle bli så glada om du vill vara med. Vi räknar med att vi träffas cirka 1 söndag/månad, att vi har ett läger någon gång under våren 2023 och att vi har vår konfirmationshögtid i maj eller juni, det som vi kommer fram till i gruppen. Hittills har vi 3 konfirmander anmälda, men vi skulle behöva vara några fler för att starta en grupp. Anmäl ditt intresse till kyrkoherde magnus.aasa@svenskakyrkan.se.