Stöd församlingen

Ditt bidrag är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla. För visst är det viktigt med stöd och ledsagande i livets alla skeden. Och med svensk gemenskap, kultur, språk och glädjefylld samvaro! En trygghet för dig som är svensk i Schweiz.

Alla gåvor mottages tacksamt, stora som små! Du kan välja att lämna ditt biddrag en gång om året eller dela upp din betalning. Tack för ditt stöd!

Kontouppgifter till församlingen Svenska kyrkan Schweiz

Postgiro: 80-2508-4
IBAN: CH12 0900 0000 8000 2508 4

Svenska Kyrkan Schweiz, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich

Kontouppgifter LGB (Lausanne-Geneve-Bern)

För boende i området Lausanne, Geneve, Bern går det också bra att sätta in gåvor på LGBs konto:

CH74 0900 0000 1024 4032 0

Eglise Suédoise, Avenue de Cour 32,1007 Lausanne

Alla bidrag är mycket välkomna!