Stöd församlingen

Ditt bidrag är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla. För visst är det viktigt med stöd och ledsagande i livets alla skeden. Och med svensk gemenskap, kultur, språk och glädjefylld samvaro! En trygghet för dig som är svensk i Schweiz.

Alla gåvor mottages tacksamt, stora som små! Du kan välja att lämna ditt biddrag en gång om året eller dela upp din betalning. Tack för ditt stöd!

KONTOUPPGIFTER

CH12 0900 0000 8000 2508 4

Postgiro: 80-2508-4

Svenska kyrkan Schweiz

Kurvenstrasse 1
8000 Zurich