Gåvor

Välkommen i vår gemenskap

Den svenska kyrkan i Schweiz är på många sätt unik - inte minst genom att inte ha någon medlemsavgift. Vi är därför helt beroende av frivilliga bidrag.

Företagsgåvor

Företag som vill stötta Svenska kyrkan Schweiz är välkomna att kontakta expeditionen på 044 362 1580, eller via mail till schweiz@svenskakyrkan.se.

Testamente

Svenska kyrkan Schweiz kan skattefritt ta emot testamentariska och andra gåvor, vilket är välkommet då vi lever i stort sett uteslutande på enskilda gåvor samt ideelt arbete.

Kontouppgifter till församlingen Svenska kyrkan Schweiz

Postgiro: 80-2508-4
IBAN: CH12 0900 0000 8000 2508 4

Svenska Kyrkan Schweiz, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich

Kontouppgifter LGB (Lausanne-Geneve-Bern)

För boende i området Lausanne, Geneve, Bern går det också bra att sätta in gåvor på LGBs konto:

CH74 0900 0000 1024 4032 0

Eglise Suédoise, Avenue de Cour 32,1007 Lausanne

Alla gåvor, stora som små, mottages med största tacksamhet!