Genève

Gudstjänster och verksamhet för unga som gamla.

En ungdomskör går i procession genom en kyrka.

Kör i Geneve

Vi har en grupp som samlas till speciella tillfällen några gånger om året för att sjunga. Vill du vara med och dela gemenskapen och glädjen i sången, kontakta diakon Cecilia Gharaibeh, cecilia.gharaibeh@svenskakyrkan.se.