Basarer

Våra basarer är en viktig mötesplats och även intäktskälla för vår församling. Vi är mycket tacksamma för ditt bidrag, både som frivillig och som besökare. Det är med glädje och tacksamhet vi ser tillbaka på våra basarer 2022! Arbetet börjar redan på vårkanten och gemenskapen i basargrupperna sträcker sig över hela året.