Frivillig årsavgift

SOM HEMMA - FAST UTOMLANDS!

Svenska kyrkan i Schweiz får inte tillgång till kyrkoskatt utan finansieras till största delen av medlemmars årliga donationer och gåvor. Dessutom basrerar sig verksamheten till stor del på frivilligt arbete från de som engagerar sig i församlingen.

Kyrkorådet rekommenderar en årlig avgift (enskild medlem CHF 150, familj/hushåll CHF 200 uppåt), men avgiften kan anpassas till vars och ens förmåga.

Med ditt bidrag möjliggör du församlingens totala verksamhet, inklusive arbetet bland barn och ungdomar såväl som det diakonala arbetet bland utsatta människor i alla åldrar.

Företag som vill stötta Svenska kyrkan Schweiz är välkomna att kontakta expeditionen på 044 362 1580 eller via mail till schweiz@svenskakyrkan.se.

Alla gåvor - små som stora - är välkomna att sättas in på vårt postgirokonto som du hittar uppgifter för här intill.

Din gåva är mycket uppskattad och tas emot med stor tacksamhet.