Frivillig årsavgift

Som hemma - fast utomlands

Svenska kyrkan i Schweiz får inte tillgång till kyrkoskatt utan finansieras till största delen av medlemmars årliga donationer och gåvor. Dessutom basrerar sig verksamheten till stor del på frivilligt arbete från de som engagerar sig i församlingen.

Kyrkorådet rekommenderar en årlig avgift (enskild medlem CHF 150, familj/hushåll CHF 200 uppåt), men avgiften kan anpassas till vars och ens förmåga.

Med ditt bidrag möjliggör du församlingens totala verksamhet, inklusive arbetet bland barn och ungdomar såväl som det diakonala arbetet bland utsatta människor i alla åldrar.

Företag som vill stötta Svenska kyrkan Schweiz är välkomna att kontakta expeditionen på 044 362 1580 eller via mail till schweiz@svenskakyrkan.se.

Kontouppgifter till församlingen Svenska kyrkan Schweiz

Postgiro: 80-2508-4
IBAN: CH12 0900 0000 8000 2508 4

Svenska Kyrkan Schweiz, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich

Kontouppgifter LGB (Lausanne-Geneve-Bern)

För boende i området Lausanne, Geneve, Bern går det också bra att sätta in gåvor på LGBs konto:

CH74 0900 0000 1024 4032 0

Eglise Suédoise, Avenue de Cour 32,1007 Lausanne

Alla bidrag är mycket välkomna!