Mamma håller bebis under ett dop.
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Dop

Dopet är en gåva från Gud till oss. Genom dopet blir vi en del i Guds stora församling och han ger oss löftet: "Jag är med er alla dagar till tidens slut". Till oss kan du vända dig för att komma överens om dop och vi bestämmer tillsammans var och hur vi utformar dopgudstjänsten.

Dop av barn

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!
Att bära fram sitt barn till dopet kan vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. Vidare visar du att du vill ge ditt barn något gott, när du låter barnet bli döpt.

Dop för ungdomar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro, men kan naturligtvis också vara helt fristående.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid. Då behöver man bara ta kontakt med församlingens kyrkoherde.  

Löftet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 
Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Själva dopet är gratis när det sker i ordinarie/planerade gudstjänster. Har du önskemål som medför kostnad för hyra av kyrka, övernattningar eller långa resor tar församlingen ut ersättning för självkostnad.

För frågor och planering av ett dop kontakta expeditionen.