Foto: Erika Emanuel/NP

Nylöse församling

På grund av situationen med Corona så är verksamheten stängd tills vidare! På söndagarna håller vi däremot kyrkorna öppna under resp. gudstjänsttid.