Nylöse församling

”Kornet har sin vila djupt i frusen jord, är ej dött det väckes av ditt skaparord. Kärlek från Gud, åt allting ger du liv. Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv.” Sv. psalm 204