Foto: Kristin Lidell

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans! Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten. Där möter vi Gud och varandra och får bära in det som livet är fullt av och får ta emot Guds välsignelse över oss och våra liv. Det är en glädjefest därför att Jesus har uppstått från döden och ger oss del av sitt liv mitt i vår vardag. Denna gemensamma fest ger oss tro och hopp och sänder oss att bära Guds kärlek vidare ut i den värld vi lever.

Vad säger bibeln till dig och mig, och vilket betydelse har det för oss idag? I gudstjänsten berättas och tolkas Jesu liv, död och uppståndelse.

Gudstjänsten är församlingens mötesplats, den är centrum för församlingens liv. Här möter vi Gud och varandra i bön, bibelord, sång och nattvard. I gudstjänstens liv och rörelse ryms det som har med våra liv att göra. Vi vill att delaktighet och mångfald skall prägla vårt gudstjänstliv därför är vi alla inbjudna att vara med.

I församlingens kyrkor firas gudstjänst i regel varje söndag och övriga helgdag. Under veckan finns veckomässor och middagsböner. Formerna för gudstjänster har vuxit fram i våra lokala sammanhang vilket ger församlingens gudstjänstliv en bredd. Varje år firar vi ett antal gemensamma gudstjänster. 
Om du är intresserad av gudsjänst i en specifik kyrka så kan du se det här: Allhelgonakyrkan i KortedalaAngereds kyrka, Bergsjöns kyrka, Bergums kyrka, Gunnareds kyrkaHjällbo kyrka, Mariakyrkan i Hammarkullen, Nylöse kyrka och Utby kyrka

Varmt välkommen att fira gudstjänst!