En man sitter utomhus på ett café och fikar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Bli medlem

Kyrkan är till för alla, oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Medlem? Varför då?

Man kan känna sig vara långt från kyrkan. Att inte ha barn i kyrkans verksamhet, inte besöka gudstjänst på söndagarna eller själv inte delta i någon verksamhet. Det kan bero på många orsaker. Men du har kanske upplevt kyrkans verksamhet genom ett dop, en begravning eller kanske bröllop. Det är såklart bara en liten del av allt som händer. Det vi vill säga här är att även om man känner sig långt från kyrkan bidrar med kyrkoavgiften till en massa gott för andra människor. Det är fint.

För oss är det viktigt att berätta att alla är välkommen att bli en del av Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem man är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer: 

 • arbete för människor i utsatta situationer.
 • ett arbete för barn och unga utan presationskrav – alla får och kan vara med.
 • mötesplatser i gemenskap och hembesök för äldre och ensamma.
 • ett rikt musikliv med körer och musiker.
 • ett stilla rum för eftertanke och stöd till människor i sorg.
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Så blir du medlem

Att bli medlem är enkelt! Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan men det går också att ansöka om medlemsskap. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Här finns blankett att ladda ned! Du fyller sedan i den och lämnar eller postar till oss. (du kan också komma till expeditionen så hjälper vi dig med ditt medlemsskap!)

Besöks-och postadress: Bergsgårdsgärdet 79, 424 32 Angered. Hållplats: Hjällbo centrum

Vad gör kyrkan för pengarna?

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Kyrkoavgiften gör gott för många

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas.
 • gemenskapsträffar för äldre.
 • arbete för människor i utsatta situationer.
 • ett rikt musikliv med körer och musiker.
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Skillnad meddlan kyrkoavgift och begravningsavgift

Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgiftenbetalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.  

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

I Svenska kyrkan Nylöse pastorat som inefattar Angered, Bergsjön, Kortedla och Nylöse församling är kyrkoavgiften 85 öre per intjänad hundralapp, alltså 0,85 % av din inkomst. Har du ingen inkomst betalar du ingen kyrkoavgift. Alla betalar dock begravningsavgift på 26,1 öre per hundralapp, oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller inte.

Har du frågor om ditt medlemskap? Hör av dig! ☎️

Kontakta Expeditionen

E-postadress: Nylose.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 031-731 82 00

Post- och besöksadress: Nylöse pastorat, Bergsgårdsgärdet 79, 424 32 Angered

Öppettider för besök: tisdag 13–15, onsdag och  torsdag 9–15 (lunchstängt 12–13)