Foto: Kristin Lidell

Söka fonder

Här finns information om de fonder som Nylöse pastorat på olika sätt kan förmedla. Du kan läsa mer om vilka fonder som finns och söka fonder på denna sidan. Om du behöver hjälp så kan vi träffas och fylla i ansökningen tillsammans.

Fonder att söka i april och november

Robertsson och Larssons stiftelse är en stiftelse med ändamål ”att lämna hjälp åt föräldralösa eller eljest fattiga välartade barns hjälp och vård från Nylöse församling, Göteborg.” 

Klockare Hilding Högbergs stiftelse delas ut till behövande med nära anknytning till Nylöse församling. 

Fonder att söka i november

Öm och sedlig modersvård vill främja omsorg om barn och ungdomars vård och fostran genom att lämna bidrag till företrädesvis ensamstående förälder som är i behov av det.Behovet måste vara förenat med ”öm och sedlig modersvård”, det vill säga god och kärleksfull uppfostran. 

Ansökan skickas till Nylöse pastorat, diakonimottagningen.

 

Diakonimottagning

Här kan du bland annat få hjälp med kontakt med myndigheter, socialt stöd och råd i ekonomiska ärenden. Ring 031-731 82 26 för att boka tid!