Två glada kvinnor håller om varandra.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Om oss

Nylöse pastorat består av fyra församlingar – Angered, Bergsjön, Kortedala och Nylöse församlingar. Här finns både landsbygd, storstad, småstad, förort, naturområden och mycket mycket mer...

Kyrkor och lokaler

Från Gamlestan till Olofstorp, Från 1100-talet till 1997. Nylöse pastorats kyrkor innehåller en stor geografisk och historisk bredd.

Våra församlingar

Nylöse pastorat består av fyra församlingar - Angered, Bergsjön, Kortedala och Nylöse församlingar.

Någon står vid en korg fylld med hamburgerbröd.

Kollekt och gåva

Varje söndag skänks pengar till ett välgörande ändamål genom kollekten i kyrkan. Här finns bland annat swishnummer till söndagens kollekt.

Nätverk och samverkan

Nylöse pastorat samverkar inom flera olika nätverk och med flera organisationer. Läs mer nedan.

Svalor på en elledning.

Ledning och administration

Här hittar du bland annat styrdokument, ledningsgrupp och information om politiken i Nylöse Pastorat.

Personuppgifter

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Alla ska känna sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Årsredovisning

Här kan du ta del av pastoratets årsredovisning. Årsredovisningen beskriver verksamheten ur ekonomisk och verksamhet utifrån grundläggande uppgiften.

Följ oss här

På Facebook och Instagram kan du hålla dig uppdaterad i vad som händer året runt i hela pastoratet. Följ oss gärna!

En grusväg med gräs i mitten leder in bland räden.

Hållbarhet

Arbetet för en mer hållbar utveckling är centralt för Svenska kyrkans uppdrag och verksamhet.

Ett par glasögon, papper och penna ligger på bordet bredvid några stearinljus.

Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan som organisation vilar på en demokratisk grund. Pastoratets styrande organ väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Styrdokument

Styrdokument är texter där det ges mer eller mindre detaljerade anvisningar om hur verksamhet och administration ska skötas.