Kyrktorn

Norra Mo församling

Vi finns i nordvästra Småland och består av fyra kyrksocknar: Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra och Norra Unnaryd.

Pilgrimsvandring 25 augusti kl 18-20

Samling N Unnaryds kyrka

Inträde i Svenska kyrkan

Här finns alltid en plats för dej!

Kollekter

Vill du skänka kollekt? Här kan du läsa om var kollekten går till.

Pärlstigen - en pärla!

Promenera runt sjön, läs texterna utifrån pärlorna i Frälsarkransen. En upplevelse för alla sinnen! Tar ca 30 min. Infoblad finns vid klockstapeln.

Bottnaryds kyrka 1667

Kyrkan är öppen varje dag kl 10-16.