Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mulseryds kyrka 1660

De äldsta bevarade delarna av Mulseryds kyrka är säkert från medeltiden. Kyrkan är omnämnd i jordeboken 1540.

Den gamla kyrkan revs år 1660 och en ny sägs ha byggts upp på 14 dagar (?). En tillbyggnad skedde år 1793. Vid en restaurering år 1930 togs gamla väggmålningar fram, vilka möjligen är medeltida.

Rester finns av en altaruppsats från 1700-talet, skulpterad av Jonas Ullberg. Altartavlan målades av A G Ljungström från Sandhem och föreställer Kristi förklaring. Dopfunten är av sandsten och känd åtminstone från 1600-talet. Predikstolen är från år 1706. En kyrkohandbok från 1529 finns i kopia i sakristian (originalet finns i Kungl Biblioteket, Stockholm).

Från 1600-talet finns ett antependium av gyllenläder. En kuriositet är en ljuskrona i koret, skänkt av "hedervärda drängar och minderåriga gossar". En förteckning över givarna från år 1793 finns i sakristian. Orgeln är från 1792, byggd av Ingvar Johansson, Långaryd.

Vägbeskrivning: Tag av från riksväg 26 (Nissastigen) 3 km söder om det lilla samhället Ryd, skyltat "Mulseryd 2".

Mulseryds kyrka
Bild: Lennart Järgenstedt