Mulseryds kyrka
Foto: Lennart Järgenstedt

Mulseryds kyrka 1660

De äldsta bevarade delarna av Mulseryds kyrka är säkert från medeltiden. Kyrkan är omnämnd i jordeboken 1540.

Den gamla kyrkan revs år 1660 och en ny sägs ha byggts upp på 14 dagar!

Efter en utdragen process byggdes kyrkan ut åt öster år 1793 samt flyttades åt norr, så att den tidigare norrväggen av kyrkan nu blev söderväggen.

Kort tid därefter, år 1801, byggdes kyrktorn som ersatte den tidigare klockstapeln från 1670.

Vid en restaurering år 1930 togs gamla väggmålningar fram, vilka möjligen är medeltida.

Välkommen på besök!

Vägbeskrivning: Tag av från riksväg 26 (Nissastigen) 3 km söder om det lilla samhället Ryd, skyltat "Mulseryd 2".

Rester finns av en altaruppsats från 1718, skulpterad av Jonas Ullberg:
Två skulpturer, som föreställer Petrus och Paulus, flankerar den nuvarande altartavlan (se bilden), krucifix av trä, tre änglahuvuden i grupp, en oval tavla, akantusbladverk (placerade på läktaren). Altaruppsatsen togs ner vid renoveringen 1894.

Den nya altaruppsatsen skapades av målarmästare C J Ljungström i Sandhem.

Dopfunten av sandsten och känd åtminstone från 1600-talet.

Predikstolen är från år 1706 och skapad av bildhuggaren Gustaf Kyhlman. Från början var den placerad på söderväggen (till höger). Vid renoveringen 1891 flyttades den till norrväggen.

En kyrkohandbok från 1529 finns i kopia i sakristian (originalet finns i Kungl Biblioteket, Stockholm).

Från 1600-talet finns ett antependium av gyllenläder. En kuriositet är en ljuskrona i koret, skänkt av "hedervärda drängar och minderåriga gossar". En förteckning över givarna från år 1793 finns i sakristian.

Orgeln är från 1972, byggd av Ingvar Johansson, Långaryd.

Mulseryds kyrka
Foto: Lennart Järgenstedt