Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bottnaryds kyrka 1667

Öppet varje dag fr.o.m påsk 2019.

Välkommen till vår underbara kyrka med det fantastiska läget, precis vid sjön!

Det öppet varje helg fram till påsk 2019 kl 09.30-16.30 -det är bara att titta in!
Sedan har vi öppet varje dag 09.30-16.30.

Kyrkan i Bottnaryd revs den 8 maj år 1666. Omedelbart därefter påbörjades uppförandet av den nuvarande träkyrkan, bygd i korsform. Under åren 1693-1695 målades kyrkan invändigt av mäster Anders Falck från Bogesund (nuv. Ulricehamn). Målningarna är gjorda direkt på timret och återger frälsningshistorien från skapelsen till yttersta domen och det himmelska Jerusalem.

Klockstapeln byggdes år 1686. Två av klockorna är medeltida, möjligen gäller detta också mellanklockan, som dock blev omgjuten år 1930.

Den gamla Ribbingska gravkoret på södra sidan av kyrkan inlöstes av församlingen år 1771 och omändrades till sakristia, numera museum, där ännu många vapensköldar kan beses. Där finns också porträtt av Johan Printz och hans hustru. Printz som var prästson från Bottnaryd blev guvernör i kolonin ”Nya Sverige” i Amerika, återvände och blev landshövding i Jönköpings län. Han avled år 1663 och är troligen begraven under södra korsarmen.

Bland kyrkans inventarier märks den medeltida dopfunten, utförd av sandsten, samt ett dopfat av mässing från omkring år 1600. Den konstnärligt mycket värdefulla altaruppsatsen är från 1600-talet och troligen ett nordtyskt arbete. Predikstolen i ek är från 1670. Vidare kan nämnas nattvardskalken från år 1689 och en brudkrona från år 1635.

Vägbeskrivning: Bottnaryd ligger drygt två mil väster om Jönköping, norr om riksväg 40.