Bottnaryds kyrka 1667

Kyrkan är öppen varje dag kl 10-16.

Välkommen till vår fina kyrka!

Vägbeskrivning: Bottnaryd ligger drygt två mil väster om Jönköping, norr om riksväg 40. Ta av på väg 185 mot Mullsjö, följ skyltar mot ”Bottnaryd” och ”kyrka”.

Kort beskrivning av kyrkan:

Den nuvarande träkyrkan invigdes 1667 efter att man den 8 maj 1666 rivit den gamla medeltida kyrkan.

Klockstapeln byggdes år 1686. Två av klockorna är medeltida, möjligen gäller detta också mellanklockan, som dock blev omgjuten år 1930. Två av klockorna rings numera elektriskt medan den tredje fortfarande dras för hand - vilket av förståeliga skäl inte sker så ofta.

 

Under åren 1693-1695 målades kyrkan invändigt av mäster Anders Falck från Bogesund (nuv. Ulricehamn). Målningarna är gjorda direkt på timret och återger frälsningshistorien från skapelsen till yttersta domen och det himmelska Jerusalem. Framme i koret, på ömse sidor om altaruppsatsen ser vi Mose och hans bror Aron.
På södra långväggen skildras händelser från Gamla testamentet och på norra sidan scener från Nya testamentet. I taket skildras den yttersta domen, med stor konstnärlig frihet från konstnärens sida, och - över altaret - det himmelska Jerusalem (från Upp.21).
En utförligare beskrivning av målningarna kommer längre ner.

Altaruppsatsen är troligen ett nordtyskt arbete. Den skänktes 1677 av landshövding Örneklou, Gunillaberg och målades av Anders Falck år 1703.
I fältet längst ner visas när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Över den en skulpterad del, där Jesus instiftar nattvarden. Räkna gärna antalet lärjungar och fundera på varför konstnären har valt att gestalta det så!
I det översta fältet skildras Jesus på korset med Maria och Johannes. 
Allra överst en medaljong med en duva (symbol för Guds Ande, som gör allt detta som avbildas nedanför levande för oss) och dessutom två flickor med facklor i händerna (påminner om att vi ska vara vakna och beredda när Jesus kommer, läs mer i Matt.25:1-13). Allra överst - stående på altaruppsatsen - Kristus triumfator med segerfanan.

Predikstolen i ek är från 1670 och målades i vitt och guld år 1694 av Anders Falck, På den tiden harmonierade alltså altaruppsats och predikstol. Färgen togs bort vid renoveringen på 1880-talet. Jesus och evangelisterna är skulpterade på predikstolen.
Läs texten på räcket till predikstolstrappan! Många har fått sig ett gott skratt!

Den gamla Ribbingska gravkoret på södra sidan av kyrkan inlöstes av församlingen år 1771 och omändrades till sakristia. Där finns numera ett litet museum, med många minnen från 1600-talet. Där finns bland annat porträtt av Johan Printz och hans hustru Maria von Linnestau. Printz, som var prästson från Bottnaryd, blev guvernör i kolonin ”Nya Sverige” i Delaware, Amerika, återvände och blev landshövding i Jönköpings län. Han avled år 1663 och är troligen begraven under södra korsarmen.
I museet finns miniatyrer av fartyget som Johan Printz färdades med till Amerika och den första kyrkan i Nya Sverige.
Vindflöjeln i tornet bär årtalet 1663. Anledningen till det kan man spekulera kring.

 

Den medeltida dopfunten i sandsten, är troligen från 1200-talet. Den har ett dopfat av mässing från mitten av 1500-talet.

Vid renoveringen 2013 fick den en ny placering, i norra korsarmen. Det blev en av de två nya andaktsplatserna som då skapades, i de båda korsarmarna.

Som komplement till den medeltida dopfunten finns en ny låg och barnvänlig dopfunt i järn.

Vid kyrkans senaste renovering, 2013, tillkom fler spännande inventarier. Altarbordet av ek och olivträ kan åtminstone barn krypa under. Och titta vad som finns där! Spår av de fyra evangelisterna; Matteus, Markus, Lukas och Johannes - i samma riktningar som avbildningarna av dem i taket!

Oasen, det ljusa och vackra rummet längst bak i kyrkan, är väl det som märks  mest av det som tillkommit vid den senaste renoveringen föruton den påkostade ljud- och ljusanläggningen.

 

Det senaste tillskottet är Lekkyrkan längst ner till höger i kyrkan. Här kan barnen själva få gestalta sin gudstjänst! 

Kyrkans vägg- och takmålningar:

Anders Falck hämtade förlagorna till sina väggmålningar från en tysk illustrerad Bibel från 1630 med bilder av Mattäus Merian d.ä. Varifrån han fått inspiration till takmålningarna är dock mera ovisst.

Vi börjar rundvandringen i kyrkans fråmre södra hörn, till vänster om museet.

Skapelsen och syndafallet, 1 Mos.1-3

Utdrivandet ur paradiset, 1 Mos.3:22-24 (över fönstret in mot museet)

Kain dödar sin bror Abel, 1 Mos.4

I södra korsarmen:

Arken byggs, 1 Mos.6

Syndafloden kommer, 1 Mos 7

Babels torn, 1 Mos.11 (över dörren)

Jakobs stege, 1 Mos.28:10-22

Josef och hans bröder i Egypten, 1 Mos.42

Södra korsarmen, i taket:

Profeten Hesekiels syn: förtorkade ben får liv, Hes.37

Elias himmelsfärd, 2 Kon.2

Jesus uppväcker Lasarus, Joh.11

Södra väggen, längre bak:

Mose i vassen, 2 Mos.2

Norra väggen, från vänster (bakre delen av kyrkan):

Jesu födelse, Luk.2

I norra korsarmen:

De vise männens tillbedjan, Matt.2 

Barnamorden i Betlehem, Matt.2:13-18

Jesus rensar templet, Mark.11:15

Jesus tas tillfånga, Matt.26:47-56

Jesus bär sitt kors, Luk.23:26-31

I taket, norra korsarmen:

De tre männen i den brinnande ugnen, Daniel 3

 

Norra väggen, främre delen av kyrkan:

Jesus på korset, Matt 27:33-56

Jesu uppståndelse, Matt.28

Jesu himmelsfärd, Luk.24:19-20

På läktarbarriären:

Jesus och apostlarna, målade 1825