Om Norra Mo församling

Fyra kyrksocknar

Kyrktorn

Norra Mo församling består av fyra kyrksocknar i nordvästra Småland: Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra och Norra Unnaryd. Folkmängden uppgår till ca 2300 invånare, varav ca 1700 är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen tillhör Skara stift och ligger inom Jönköpings kommun.

Svenska kyrkan

Vår församling är en del av trossamfundet Svenska kyrkan som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkofamiljen av den världsvida kristna kyrkan.

Ur "kyrkoordningen för Svenska kyrkan":

Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud - Fadern, Sonen och den heliga Anden - som skapar, frälser och ger liv. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud.

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outtömligt djup av vishet, nåd och kärlek. Kyrkans tro innebär en grundläggande tillit till Gud och bygger på Guds väldiga handlingar, som är omvittnade i Bibeln och möter människorna i deras liv. Tron har ett innehåll som kyrkan för vidare och som blir till en personlig erfarenhet i människornas liv.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Läs mer: Svenska kyrkan