Pärlstigen - en pärla!

Promenera runt sjön, läs texterna utifrån pärlorna i Frälsarkransen. En upplevelse för alla sinnen! Tar ca 30 min. Infoblad finns vid klockstapeln.

1. Gudspärlan (klockstapeln)

Känslan:

Störst är förundran, ty den öser ur Livets källor - inom oss och utom oss.

Handlingen:

Öppna din knutna hand och gör något gott.

Bönen:

Du är gränslös.
Du är nära.
Du är ljus och jag är din.

 

2. Tystnadspärlan (Minneslunden)

Känslan:

Öva dig i ”INTE”.
Inte känna, inte tänka, inte tala, inte oroa sig.
Bara vara.
Bara vila.

Handlingen:

Försök att vara stilla till dess stunden för handling är inne.
Öva dig i att lyssna mer än att tala.

Bönen:

I Guds tystnad får jag vara - ordlös, stilla, utan krav.

 

3. Jagpärlan (nere vid sjön)

Känslan:

Det är lika svårt att älska sig själv som att älska sin nästa.
Sök därför att älska det hos dig som är äkta, det som är älskvärt trots allt.

Handlingen:

Älskar gör du bäst med handlingar.
Och du behöver inte göra mer än du kan.

Bönen:

I dina ögon är jag en vacker pärla!
Sänd din ängel att bevara den ren.

4. Doppärlan (vid bryggan)

Känslan:

Någon saklig grund för att visa förtroende för livet finns inte.
Men det finns heller ingen grund för misstroende.
I valet mellan de två är det mycket mer livgivande att välja förtroendet.

Handlingen:

Visa förtroende för din nästa.
Du kommer att bli sviken ibland, men det är det värt.

Bönen:

Du känner mig och omsluter mig med ömhet.
Därför överlämnar jag mig åt dig.

Två badplatser finns det utmed Pärlstigen. Passa på att stanna och njut!

Gläntan

Platsen hör inte till Frälsarkransen men är i sig en pärla, med sin vackra utsikt och sina ”tänkestenar” med texter av Dag Hammarsköld, Tomas Tranströmer och Helna Molin (lokal bygdeskald).

”Det som ger livet värde kan du nå - och förlora.
Men aldrig äga”.

(Dag Hammarsköld)

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta
som bara kan hittas av den som gått vilse”

(Tomas Tranströmer)

”Du kan se hur träden böjer sig för vinden
men du kan ej se den vind som böjer dem”.

(Helna Molin)

5. Ökenpärlan (vid utsiktsplats)

Känslan:

Gå in i din ensamhet.
du kan inte undkomma livets öken.
du måste gå genom den.
Du misslyckas ofta.
Du kanske vill förkasta dig själv?
Men var inte rädd!
Tröstens ängel är på väg...

Handlingen:

Öva dig i förlåtelsen.

Bönen:

Gud!
Rena mig, så blir jag ren.
Hela mig, så blir jag hel.

6. Bekymmerslöshetspärlan (före bron)

Känslan:

Lämna till Gud din oro för ditt eget, så får du tid och kraft att bry dig om människorna, djuren och all naturen.

Handlingen:

Hålla balans mellan handlande och vila.
Att inse att ”vara” är mer grundläggande än ”göra” och ”ha”. 

Bönen:

Känn ingen oro.
Känn ingen ängslan.
Den som har Gud kan ingenting sakna.

En härlig fikaplats med bord finns vid kärlekspärlorna!

7. Kärlekspärlan (på Reveln)

Känslan:

Hjärtats innersta dröm:
att vara genomskådad men ändock älskad.

Handlingen:

Försök att handla mot din nästa så att hon får känslan av att ditt hjärta är med.
Och att det är så.

Bönen:

Jesus Kristus!
Du är i mitt hjärta och vid min sida.

8. Offerpärlan (på Reveln)

Känslan:

Här får du öva Den Stora Samhörighetskänslan.
Om det nu är så att vi hör samman,
att jag i viss mån är du,
så behöver vi inte vara rädda för vandranda.

Handlingen:

Att inte göra så stor affär avskillnaden mellan det du gör för dig själv och det du gör för andra.

Bönen:

Gud!
Gör mig till en människa som tänker på andra
och ber till Dig för dem.

9. Hemlighetspärlorna med den gröna pärlan (på Reveln)

Känslan:

Dessa tre pärlo0r bär alla namn
Enast du och Gud vet vad de rymmer.
Stärk känslan av att du förvarar dina dyrbarheter hos Gud.

Handlingen:

När du ser på pärlorna tänker du på vad du kan göra för dem som ryms där.
Du ser ansikten, bilder.
Du tackar,
du ber,
du gläder dig.

Bönen:

Gud!

Du vet.
Glöm inte.

10. Nattpärlan (på Reveln)

Känslan:

Plötsligt drabbar olyckan, döden och mörkret dig.
Men bli inte lamslagen, det är inte hopplöst.
Din skyddsängel säger:
Du är inte ensam i natten.
Gud är trofast.

Handlingen:

Här finns ingen handling för nu är det natt.
Din enda gärning är att överlämna dig i Guds hand.

Bönen:

Jag andas ut min ensamhet.
Jag andas in att jag är din.

 

Ute på Reveln (som denna landtunga heter) finns nästa fina badplats. Kan du motstå ett dopp och en vilopaus??

11. Uppståndelsepärlan (vid kyrkogårdsmuren)

Känslan:

Kristi seger över döden är ett tecken för Livets seger.
Ge rum för glädje och förtröstan.

Handlingen:

försök att genom dina gärningar föra jorden närmare himlen.
Och genom din bön himlen närmare jorden.

Bönen:

Gud!
Här finns inga avstånd - här är närhet.
Här finns ingen tid - här är evighet.

Efter vandringen:

Så som solen lyser över dagen och får jorden att dofta, så som månen gläder natten och får vattnet att glittra, så vare Gud med dig.