Angerdshestra kyrka 1669

Välkommen på besök!

Vägbeskrivning: alt 1: Tag av från riksväg 40 en mil väster om Jönköping mot Angerdshestra. Alt 2: Tag av från riksväg 26 (Nissastigen) mellan Ryd och N Unnaryd, följ skyltning mot Angerdshestra.

Kyrkan är tyvärr bara öppen sporadiskt, men ring gärna så öppnar vi!

 

1669 byggdes den nuvarande kyrkan. Klockstapeln byggdes samma år. Under 1800- och 1900-talen har kyrkan både byggts om och till.

Vid en restaurering av Angerdshestra kyrka år 1910 fann man ett trettiotal stockar där några har runinskrifter från den gamla medeltidskyrkans invigning på 1200-talet. Man har konstaterat, att timret till dessa stockar fälldes redan år 1226!
Stockarna finns nu på Historiska Museet i Stockholm.

 

 

Altaruppsatsen köptes in 1731. Den är skulpterad med Kristus i mitten flankerad av två män. Till vänster Mose med staven och lagens tavlor, men vem är mannen till höger som bär ett kors och håller fingrarna till fridshälsning? Det kan vara Moses bror Aron, liksom i Bottnaryds kyrka. En gissning är Johannes döparen, även om han här inte bär ett lamm i famnen. Det kunde också vara en beskrivning av förklaringsberget; i så fall skulle det föreställa profeten Elia. Ytterligare en tolkning är att det inte är fysiska personer de föreställer utan att de två symboliserar Lag och Evangelium.

 

Predikstolen med skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna inköptes 1717.

Dopfunten är av trä och förmodligen från 1700-talet även den. Mässingsfatet är inköpt 1952. 

Bland kyrkans äldsta inventarier finns en träskulptur, troligen från 1400-talet. Det är osäkert vem den föreställer, men det kan vara den heliga Anna, jungfru Marias moder. 1952 sattes den upp på den södra långväggen.

En mässhake från 1661 och en brudkrona i förgyllt silver från 1649 finns bevarade.

Bland de lite mer ovanliga inventarierna kan nämnas ett rökelsekar, vinkagge av trä, fattigbössa och kyrkstöt.