Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Angerdshestra kyrka 1669

Vid en restaurering av Angerdshestra kyrka år 1910 fann man ett trettiotal stockar där några har runinskrifter från den gamla medeltidskyrkans invigning på 1200-talet. Stockarna finns nu på Historiska Museet i Stockholm.

1669 byggdes den nuvarande kyrkan då den medeltida revs. Klockstapeln byggdes troligen samtidigt med kyrkan. Under 1800- och 1900-talen har kyrkan både byggts om och till.

Bland kyrkans äldsta inventarier finns en träskulptur, troligen från 1400-talet, som föreställer den heliga Anna, jungfru Marias moder. 1952 sattes den upp på den södra långväggen. En mässhake från 1661 och en brudkrona i förgyllt silver från 1649 finns bevarade. Dopfunten är av trä och gjord på 1700-talet. Altaruppsatsen lär vara ett arbete av Johan Kinnerus 1716-1717. Han har också gjort predikstolen med skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna.

Vägbeskrivning: alt 1: Tag av från riksväg 40 en mil väster om Jönköping mot Angerdshestra. Alt 2: Tag av från riksväg 26 (Nissastigen) mellan Ryd och N Unnaryd, följ skyltning mot Angerdshestra.