Dop

Foto: Jim Elfström/ikon

Ett välkomnande i Guds familj

Den som döps i Svenska kyrkan tas upp i kyrkans gemenskap och tillhör därmed kyrkan - Guds familj. Dopet är den normala vägen in i Svenska kyrkan, men föräldrar eller vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska tillhöra kyrkan i väntan på dop. Därmed tillhör barnet Svenska  kyrkan och kommer senare att få erbjudande om att döpas. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro och lära som förberedelse för dopet.

Barndop eller vuxendop?

De flesta kristna kyrkor tillämpar barndop. I Nya testamentet nämns inte barndopet som sådant, men mycket tyder på att barn döptes redan i urkristen tid. Svenska kyrkan ser dopet som ett nådesdop. Det betyder att Gud handlar i dopet oavsett hur gamla vi är eller hur mycket tro vi kan visa upp. Samtidigt som Svenska kyrkan är en barndöpande kyrka döper hon fler ungdomar och vuxna än någon annan kyrka i Sverige. Många tidigare odöpta ungdomar döps i samband med konfirmation. Det finns ingen åldersgräns för dopet vare sig uppåt eller nedåt.

Inför dopet

Om du har funderingar kring dopet eller om du önskar döpa ditt barn eller själv bli döpt, skall du ta kontakt med en präst. Enklast är att ringa till din församlingsexpedition. Dopet föregås alltid av dopsamtal och vid vuxendop även av dopundervisning. Dopet sker i församlingens ordinarie gudstjänst eller vid en enskild gudstjänst.

Det finns möjlighet att låna dopklänning (vid barndop) och lokal för dopkaffe. Ingen kostnad utgår för dopet.

"Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop prägla hela livet så att vi alla växer till och mognar i vår tro och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig". (Ur kyrkohandboken)        

Här kan du läsa om hur vi behandlar era personuppgifter under och efter dopet. GDPR, dopet.