Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

N Unnaryds kyrka 1714

Kyrkan i Norra Unnaryd nämndes första gången år 1346 i samband med en biskopsvisitation. År 1710 när biskop Jesper Svedberg visiterade den gamla kyrkan, fick församlingen tillstånd att bygga om sin kyrka, vilket verkställdes fyra år senare. Samma år invigdes nybygget.

År 1722 målades kyrkan invändigt med citat och bilder ur evangelierna. Rester av denna dekor finns bevarad under nuvarande väggbeklädnad. År 1794 företogs en stor renovering av kyrkan, koret gjordes större och kyrkan fick välvt innertak.

Klockstapeln uppfördes 1733. Storklockan är av okänt datum, men omgöts år 1854 av C A Norling i Jönköping. År 1844 omgöts den mindre klockan av M A Rönnblom i Jönköping.

Senaste renoveringen företogs åren 1963-1964 av arkitekt Lars Stalin, Jönköping. Kyrkan fick bland annat nytt innertak och nya bänkar. Koret höjdes och den gamla sakristian fick ge plats för en ny.

Kyrkans gamla altartavla från år 1664 har som motiv Kristus i Getsemane och är placerad på norra långväggen. Den nuvarande altartavlan från 1896 är målad av Ludvig Fridh med motivet Kristi förklaring. Tavlorna med Jesus och apostlarna som sitter på altarrunden är troligen utförda på 1700-talet och härrör möjligen från en äldre altarrund. Predikstolen med skulpterade apostlabilder är gjord år 1737 av bildhuggaren Nicolaus Kyhlman.

Vägbeskrivning: Tag av från riksväg 26 mot Tranemo (länsväg 156)