Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmand 2019-20

Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar bland annat om att diskutera små och stora frågor tillsammans med andra. Är du nyfiken både på dig själv och din omgivning? Välkommen att bli konfirmand!

Anmäl genom att maila konfirmandens namn, vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter till:

Barn och ungdomsansvarig:

anna.ingstrom@svenskakyrkan.se

Eller

Norra Mo Församling

Kyrkvägen 12

56576 Bottnaryd

Expedition: 036-200 05

norramo.forsamling@svenskakyrkan.se