Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmand 2018-19

Än är det inte för sent att haka på!

Konfaäventyr

Vi tror på sommarkonfirmation

De tre första veckorna på sommarlovet träffas vi  nästan varje dag. Vi är fria från skola och annat, fria att ägna oss åt detta spännande - tillsammans. Det blir mycket tid till att vara tillsammans, hitta på kul saker och samtala om det som är viktigt i livet.

 

Inskrivning och information!

I början av höstterminen inbjuder vi till en kväll med information. Välkomna, både ungdomar och föräldrar, till denna kväll - onsdag 30 augusti kl 18.00 i Bottnaryds församlingshem!
Det blir inga träffar under hösten. Första gången vi träffas blir i december.
Mer info kommer på informationsträffen, eller om ni ringer någon av oss.

Anmälan

  • När vi träffas till informationsträffen
  • eller via mail till

Anna Ingström, församlingspedagog, anna.ingstrom@svenskakyrkan.se
eller:
Mikael Henning, präst, mikael.henning@svenskakyrkan.se

 

Ange konfirmandens namn, personnr, mobilnr samt kontaktuppgifter till föräldrar.

Frågor? Ring Anna tel: 0739-81 87 52 eller Mikael, tel: 076-283 84 55.

Varför ska man ta chansen att konfirmeras?!

Självklart kan man svara på många sätt. Här kommer några av mina tankar:

Föräldrar väljer ibland att avstå från att döpa sitt barn med motiveringen att barnet ska få välja själv när det blir större. Konfirmandtiden är detta tillfälle - att själv välja! För att kunna välja om man vill ha med Gud att göra i sitt liv behöver man veta vem han är och vad det innebär att ha en tro i livet.

Ja, egentligen har alla en tro. Alla tror ju på någonting. "Hur tänker andra?" Så intressant och spännande det är att dela lite av detta med varandra, fundera tillsammans, lära sig mer och upptäcka nya saker!

Att konfirmeras innebär många roliga och spännande stunder tillsammans med kompisar.

Att konfirmeras, det är att få hjälp att uppleva Gud. I aftonbönens stillhet, bön och sång - där känner många att Gud finns och är nära. I mässans bröd och vin likaså. Detta blir värdefulla erfarenheter som Du kan bygga vidare på genom livet.

Att få kunskap om detta med kyrkan och tron, om Gud och Jesus - det är också en livsviktig byggsten för ett bra liv. Även kunskap vill vi få med. Det skapar en trygghet och förhoppningsvis en nyfikenhet efter att lära mer, upptäcka mer.

Konfirmandtiden är, för de flesta svenskar, en rätt unik möjlighet att ta sig tid till att utforska de grundläggande frågorna i livet. Varför finns vi? Finns det Någon som har skapat världen eller är allt bara en lycklig (?) slump? Finns det någon mening - mer än det vi lyckas fylla dagarna med? Vad är ett bra liv? Finns rätt och fel, gott och ont? Går det att utrota krig? Finns det något efter döden? Alla dessa frågor, och många, många, fler gäller ju alla människor oavsett om man har en tro på Jesus eller inte. Men under det året som leder fram till konfirmationen har vi många tillfällen att gå på djupet. Så spännande!
Välkommen att hänga med!

Lite om att konfirmeras

När man går i åttonde klass inbjuds man av sin församling till konfirmation. Förutom att delta i samlingar ingår även att man deltar i församlingens gudstjänstliv.

Ordet konfirmation kommer från latinets confirmare som betyder "bekräfta" och "ge kraft". Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. De konfirmander som inte är döpta blir döpta före konfirmationen. Om man inte redan då tillhör Svenska kyrkan tas man upp som medlem vid dopet.

Läsningen pågår minst 6 månader och avslutas med en konfirmationsgudstjänst i kyrkan.

Kostar det något?

Alla församlingar i Svenska kyrkan måste erbjuda kostnadsfri konfirmation för alla som tillhör församlingen. Därför kan man alltid bli konfirmerad i sin hemförsamling utan att det kostar något.