Gimo pastorat

Välkommen till oss!

Pausar all verksamhet i Gimo pastorat

Nu efter nya rekomendationer från FHM kommer vi att pausa all vår verksamhet i Gimo pastorat under 2 veckor.
LOVKUL kommer tyvärr inte att kunna genomföras under höstlovet.

Gudstjänster och Kyrkligahandlingar kommer att fortgå med strikta rutiner och förståelse under denna pandemi.

Kyrkofullmäktige

Torsdag 22 oktober kl.19.00 i Hökhuvds kyrka, OBS! platsen

Ordf. Ann-Charlotte Grehn

 

Under fredagen & lördagen kommer Hökhuvuds kyrka vara öppen för ljuständning och bön.
Varmt välkomna!

Öppen kyrka i Höhuvud 30 och 31 oktober kl.12-17

Under fredagen & lördagen kommer Hökhuvuds kyrka vara öppen för ljuständning och bön. Varmt välkomna!

Under fredagen & lördagen kommer Skäfthammars kyrka att vara öppen för ljuständning och bön.
Varmt välkomna!

Öppen kyrka i Skäfthammar 30 och 31 oktober kl.12-17

Under fredagen & lördagen kommer Skäfthammars kyrka att vara öppen för ljuständning och bön. Varmt välkomna!

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret mellan lördag och söndag

Allhelgonahelgen

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret mellan lördag och söndag