Förnya äktenskapslöftena

Det händer allt oftare att äkta par kontaktar kyrkan för att förnya sina äktenskapslöften.

Skälen till att förnya löftena kan vara flera. Vissa par vill visa att de inte tar varandra för givet. De får chansen att påminna sig själva och varandra om vad det är man älskar och uppskattar hos den andra parten. Andra känner att åren i äktenskapet har inneburit stora förändringar och kanske även stora påfrestningar av olika slag.

Hur går det till?

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta er församling så kan den hjälpa er med utformningen.

Några tips: Skriv era egna löften. Här har ni möjlighet att formulera det som era hjärtan känner, berätta vad ni älskar, vad ert liv tillsammans har betytt, vilka förhoppningar ni har inför framtiden och så vidare. Allt det som är väsentligt i just er relation. Historia och framtid, kropp och själ, barn och gemensamma intressen.

Läs era löften utan att prästen läser före. Då kan ni koncentrera er helt på varandra. Om ni har större barn kan de vara aktiva i ceremonin. Låt dem sjunga en sång eller läsa en dikt eller text som de har skrivit själva. Då ger ni barnen en möjlighet att uttrycka sin uppskattning för er som föräldrar och äkta par och ni får vara i centrum för deras omsorg.