Foto: Towe Wandegren

Bibliska figurer

Bibliska figurer är en kreativ och oerhört rolig och givande bibelstudiemetod.

Genom Bibliska figurer kan man på ett enkelt sätt att skapa och åskådliggöra texter ur bibeln.
Figurerna kommer att användas i våra gudstjänster, i våra påsk- och julvandringar samt på av olika sätt i våra verksamheter.

Vill du vara med och tillverka bibliska figurer till vårt pastorat?

Kursen kommer att ges våren 2023 med start den fredag den 20 januari kl 10-13 i Kyrkans hus i Gimo. 

Vi kommer att träffas sex gånger: 20/1, 10/2 (OBS! Nytt datum), 17/3, 14/4, 12/5, 9/6.

Max antal kursdeltagare är åtta personer. 

Välkommen med din anmälan!