Förlösa-Kläckeberga församling

Svenska kyrkan i Lindsdal, Förlösa, Kläckeberga och Snurrom