Någon vattnar blommorna på en grav.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vatten på kyrkogårdarna

På våren är det många som undrar när vattenkranarna på kyrkogårdarna öppnas, och på hösten kan det komma som en överraskning att de har stängts av igen. 

När risk för nattfrost på våren försvinner, sätts vattnet igång. Och på hösten stängs vattnet av när risk för nattfrost kommer tillbaka. 

I Kläckeberga finns det dock alltid vatten i kranen utanför sakristian. Det är på östra sidan av kyrkan. Se bild här nedanför. Observera att vattnet inte är tjänligt (ska inte drickas). 

Tack för din förståelse för att vi inte har vattnet igång under vinterhalvåret.