Ideellt engagemang

MÖJLIGHETER ATT SÖKA BIDRAG

Församlingen kan lämna ekonomiskt bidrag till aktiviteter och utbildning, som har anknytning till församlingens verksamhet eller på annat sätt till kristen tro. Ansökan skickas till församlingens expedition.  Kontaktuppgifter finns här.

GUDSTJÄNSTGRUPPER

Gudstjänstgrupperna planerar och genomför söndagens gudstjänster tillsammans med präst, diakon och musiker. En deltagares uppgifter kan vara att läsa en bibeltext, duka altaret inför nattvardsfirandet, sköta väggprojicering av gudstjänstordningen etc. Varje grupp tjänstgör knappt en gång i månaden. Hör av dig om du vill vara med.
Ansvarig: Anders Johansson

DIAKONIGRUPPEN

Diakonigruppen består av människor som vill och har möjlighet att göra något för församlingens äldre. Detta gör vi bland annat:

Anordnar födelsedagskalas två gånger om året för 80-, 85- och 90-åringar.
Bakar bullar varannan fredag till kyrkkaffet och andra behov.
Ordnar adventskaffe på Dragkroken som är ett boende för personer med demens.
Medverkar och bjuder på fika en gång i månaden på musikstunder för brukare på LSS-boenden. 
Vill du också hjälpa till? Gruppen har alltid behov av fler hjälpande händer. Välkommen att höra av dig!
Ansvarig: Karin Hardell Harrysson

INTERNATIONELLA GRUPPEN

Vill du vara med i Internationella gruppen och synliggöra Svenska kyrkans internationella arbete runt om i världen? 

Gruppen är öppen för alla åldrar och man är med så mycket eller lite man vill. Vill du kanske ordna lotteri eller skänka vinster? Baka eller sälja fika? Komma på fler bra idéer? Alla kan bidra och pengarna vi får in går till ett gott ändamål.

Tack för vårens arbete med fastekampanjen, vi fick in ca 10 000 kr till ACT!

Under hösten samlar vi in pengar till Världens barn och Act Svenska kyrkans julinsamling. 

Kommande träffar:

Måndagen den 28 augusti klockan 18 – 20. Då kommer Annika Limmerts som är regionsamordnare för riksinsamlingen för Världens barn. Hur kan vi alla bidra till att göra största möjliga skillnad för världens barn i år? För alla som är nyfikna på Världens Barn.

Tisdagen den 5 september klockan 14. Planering i Garvaregården.

Det går bra att börja i gruppen när som helst på året. Välkomna!

Ansvarig: AnnSofie Larsson.