En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Förtroendevalda & protokoll

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och  leder tillsammans med kyrkoherden arbetet i församlingen. För närvarande består det av följande personer:

Monica Olsson, ordf. Lars Harrysson, vice ordf., Urban Oskarsson, ledamot, Kristina Söder, ledamot, Thomas Linder, ledamot, Lisbeth Moberg, ledamot, Fredrik Månsson, ledamot, Lena Gustafsson, ledamot samt Maj-Lise Liljeström, ersättare, Lennart Runesson, ersättare, Anneli Ågren, ersättare, Ullis Bramstedt, ersättare, Sam Nilsson, ersättare.

Kontaktperson: Monica Olsson  monica.handevik@gmail.com

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige väljs i kyrkovalet som är var fjärde år. Då har alla medlemmar som är minst 16 år rösträtt. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som församlingen bedriver och utser kyrkoråd. Man sammanträder två gånger per år och mötena är offentliga, dock har man ingen yttranderätt utan bara som åhörare.

Kontaktperson: Thomas Linder  thomas.linder@svenskakyrkan.se