Två personer håller hand på ett bord.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Samtala med präst/diakon

Ibland kan livet vara uppochner. Ibland vet man inte vart man ska vända sig när man vill samtala med någon. Ibland bär man på bördor som man behöver ventilera. Ibland behöver man någon att mer regelbundet samtala med. Detta kallas i Kyrkan för själavård.

Tystnadsplikt inom Svenska kyrkan

Både präster och diakoner har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med. Dock måste samtalet på förhand  tydligt bestämts till att vara under tystnadsplikt. Detta ska uttalas innan samtalet äger rum. Har det utalats så gäller följande:

En präst har absolut tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om du som samtalat med prästen vill att prästen ska föra uppgifter vidare går det inte.

En präst får inte heller kallas att vittna i rättegång om sådant som prästen har fått veta under bikt eller enskild själavård.

En diakon har tystnadsplikt

Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel när

 • du som har samtalat med diakonen vill att uppgifter ska föras vidare
 • det under den enskilda själavården har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på
 • diakonen blir kallad att vittna i en rättegång.

Bikt

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

Hur ett biktsamtal går till

Under biktsamtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt och andra gånger använder prästen och den biktande sig av en biktordning. Det finns inga rätt eller fel. Du bestämmer vad som känns bäst för dig.

Prästen har tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra samtalet vidare är det inte möjligt. 

Bikten har alltid funnits i kyrkan

Bikt är en typ av själavård som alltid har funnits i den kristna kyrkan. Förr var bikten mycket vanligare än vad den är idag, och fram till 1800-talet var det obligatoriskt för de som ville ta emot nattvarden.

Vill du samtala enskilt med en präst eller diakon? Eller kanske gå till bikt? Du kan helt anonymt kontakta någon av oss. 

 • Anders Johansson

  Anders Johansson

  Förlösa-Kläckeberga församling

  Präst, Kyrkoherde

  Direkt: 0480-447182

 • Karin Hardell Harrysson

  Karin Hardell Harrysson

  Förlösa-Kläckeberga församling

  Diakoni, Diakon

  Direkt: 0480-447186