Gudstjänster

Vi firar flera olika gudstjänster varje vecka. Här kan du läsa mer om gudstjänsterna.

FAMILJEMÄSSA

Varje söndag klockan 10.00 firar vi högmässa i SimonGarvares kapell i Garvaregården. 

Gudstjänsten varar ca en timme och du erbjuds att ta emot nattvarden. Läs kommande söndags texter och annat om dagens tema på Svenska kyrkans nationella hemsida.

När någon av våra medlemmar avlidit hålls en kort tacksägelse under gudstjänsten. Vi ringer i klockorna, ber och tänder ljus för den döde.  Själaringning, en ringning för de avlidna församlingsmedlemmarna, görs ute i våra kyrkor, Förlösa eller Kläckeberga, på tisdagar eller fredagar kl. 10.00. 

Om du vill kan du skänka pengar till aktuellt kollektändamål via Swish 123 682 6036. Skriv ”KOLL” + aktuellt datum som meddelande (t.ex. ”KOLL25JULI”). Läs söndagens texter och mer om aktuell söndag på Svenska kyrkans nationella hemsida.

BARNENS GUDSTJÄNST

Alla åldrar. I samband med familjemässan (söndagar kl 10) i Garvaregården. 
I mitten av familjemässan finns det möjlighet att gå till lekrummet för sång, bibelberättelse och skapande på söndagens tema. 
Uppehåll under sommaren.
Frågor till AnnSofie.

UTEKYRKAN

För alla åldrar. Vid lekplatsen vid förskolan i Snurrom.
Vi skapar, sjunger, grillar något ätbart, och avslutar med andakt tillsammans. Välkomna till gemenskap runt elden, samtal och lek!
Klockan 13.00-15.00 med drop in.
Hösten 2023: 3 september och 17 september.
Kontakt: AnnSofie och Sofia.

VECKOMÄSSA

Välkommen till en enkel nattvardsgudstjänst på ca 30 min varje onsdag kl 18.30. 

MORGONBÖN

Vardagar klockan 9.00 ber vi morgonbön i Simon garvares kapell. På torsdagar fikar vi tillsammans efteråt.

MÄSSA I TAIZÉTON

En enkel och stilla mässa med sång, tystnad och ljuständning som tar ungefär 30 minuter.
Taizé är en liten by i centrala Frankrike och där finns en kristen kommunitet som varje år besöks av flera tusen ungdomar och unga vuxna från hela världen. Livet i Taizé präglas av enkla måltider, djupa samtal och stillsamma böner. Vår Mässa i Taizéton inspireras av gudstjänstlivet i Taizé och vi använder sånger därifrån. 
Mässa i Taizéton firas i Simons Garvares kapell kl 20.00 följande söndagar under hösten 2023: 22 oktober, 19 november och 17 december. 

ÖPPNA KYRKOR

Våra kyrkor står vanligtvis öppna dagtid under veckorna för besök och enskild andakt. Klockorna ringer kl 17 som en maning till bön och för att påminna om Guds omsorg och den omsorg vi behöver visa varandra, särskilt i tider av oro.