Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas av Svenska kyrkanS riksorganisation

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. Även om du inte är medlem i Svenska kyrkan kan du finnas i våra register. När någon som är medlem begravs har vi till exempel uppgifter om vilka som är de närmast anhöriga. Personuppgifter som har med medlemskap, kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) och viss övrig administration att göra lagras centralt. Utförlig information om det finns här.

Personuppgifter som behandlas av Förlösa-Kläckeberga församling

Som församling lagrar vi personuppgifter för vår verksamhets skull. Vi är måna om att värna den personliga integriteten och uppfylla alla lagkrav och arbetar därför enligt följande riktlinjer:

  • Personuppgifter lagras bara när det finns goda och lagliga skäl. Vi lagrar inte heller mer information än nödvändigt.
  • Alla personuppgifter är väl skyddade genom rutiner för hantering och användning av säkra datorsystem dit endast behöriga har åtkomst.
  • Alla personuppgifter ses regelbundet över för att vara korrekta och uppdaterade. 
  • Personuppgifter som inte längre behövs för sitt ursprungliga syfte raderas.
  • Personuppgifter publiceras aldrig i sociala medier, på hemsida eller annan offentlig plats utan ett uttryckligt medgivande från den det gäller. Minderåriga exponeras ytterst sparsamt och aldrig utan målsmans skriftliga godkännande.
  • Du kan när som helst få reda på vilka uppgifter vi har om dig, varför vi har dem och hur de används. 

De grundläggande reglerna för behandling av personuppgifter finns i den av EU beslutade GDPR (General Data Protection Regulation). Församlingen har en personuppgiftspolicy och en informationssäkerhetspolicy, som beskriver vår tillämpning av GDPR.

Alla offentliga organ måste ha ett dataskyddsombud som övervakar att organisationen följer dataskyddsförordningen. För Förlösa-Kläckeberga församling är det Tom Angeling, 0470-77 38 18, tom.angeling@svenskakyrkan.se.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen.