Foto: Magnus Aronson IKON

Kyrkofullmäktigemöte

Nyhet Publicerad

TORSDAG 9 NOVEMBER 19.00 i församlingshemmet. Kyrkofullmäktige håller sitt sista möte för mandatperioden 2014-2017. Ledamöter som är nya i nästa mandatperiod 2018-2021 hälsas välkomna att delta samt alla övriga församlingsbor som är intresserade. Mötet är offentligt. Välkommen!