Foto: Lina Eriksson IKON

Cafégudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

SÖNDAG 13 AUGUSTI 11.00 i församlingshemmet. Gudstjänst och fika på temat Goda förvaltare. Välkommen!