Är du intresserad av en odlingslott?

Nyhet Publicerad Ändrad

Nora församling ger alla församlingsbor möjlighet att även i år få en egen odlingslott öster om kyrkan. Lotterna är ca 20 kvm stora. Anmäl ditt intresse till församlingsexpeditionen, tel 0292-500 09.