Kallelse till Kyrkostämma 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 19 mars, Gudstjänst 14:00

Missa inte årets kyrkostämma

14.00 Söndagsmässa i Martin Luther Kirche i Zürich med sång av Nota Bene.

Efter gudstjänsten är alla välkomna på församlingens Kyrkostämma i Församlingshemmet.

Efter stämman avslutar vi samvaron med en festlig apero.

 2016 års verksamhetsöversikt Zürich-Basel

Dagordning