En grupp människor sitter i en liten ring och samtalar.
Foto: Shutterstock

Samtalsgrupp

Vi samlas för att diskutera livsfrågor, studerar bibeltexter och får tillfälle att ställa frågor och försöka hitta svar tillsammans. För att delta krävs inga förkunskaper. Kontakta schweiz@svenskakyrkan.se om du vill delta i en grupp där du bor.