Är du intresserad av en odlingslott?

Nyhet Publicerad Ändrad

Nora församling ger alla församlingsbor möjlighet att få en egen odlingslott öster om kyrkan. Lotterna kommer att vara ca 20 kvm stora. Anmäl ditt intresse till församlingsexpeditionen, tel 0292-500 09.