Foto: Magnus Aronson

Ett samtal kan rädda liv

Nyhet Publicerad Ändrad

Över 220 människor söker jourhavande präst varje dygn. Inte sällan är det samtal från en människa som känner att hopplösheten är total och som funderar på att ta sitt liv. – Ett samtal kan göra skillnaden mellan död och liv, säger Monica Eckerdal, nationell samordnare för jourhavande präst.

Under de helger som nu ligger framför oss har jourhavande präst öppet som vanligt för att dela det svåra och tunga.
– Framför allt under adventstiden är det många som behöver hjälp att hantera sin oro inför jul- och nyårshelgerna. Då fyller jourhavande präst en oerhört viktig funktion, säger Monica Eckerdal, nationell samordnare.

Många människor ringer eller skriver till jourhavande präst för att ta sig igenom en kris, lindra oro och ensamhet. Liksom alla präster har prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar i samtalet.

Under 2015 har jourhavande präst hittills tagit emot i snitt 222 telefonsamtal per natt, vilket är något fler än 2014. Utöver telefontjänsten är den digitala brevlådan öppen dygnet runt, och några kvällar i veckan finns möjlighet att chatta med jourhavande präst. När livet känns tungt, när oron och ångesten ökar och när den egna ensamheten blir plågsam, behöver man någon att prata med. Oron ute i världen, oro hemma, terrordåd både utomlands och i Sverige, gör att många människors oro ökar.
– Hopplöshet och vanmakt är tungt att bära. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på hur man har det, och vad man tänker och känner, säger Monica Eckerdal.

Jourhavande präst är lätt att nå, alla dagar kl 21-06: Ring 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Tjänsten nås även från utlandet på telefonnummer 0046-10-4904591. Notera att samtal från utlandet inte är gratis och de syns på din telefonräkning, till skillnad från samtal inom Sverige.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Om Jourhavande präst 
Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i alla åldrar, anställda i Svenska kyrkan.Svenska kyrkan erbjuder Jourhavande präst som en samhällsinsats under den tid på dygnet när många andra resurser är stängda. Jouren är närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om en stund. Prästerna är anonyma och har tystnadsplikt.Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att kontakta Jourhavande präst. Tron på Gud är självklar för prästerna som arbetar i jouren, men om du inte själv frågar efter det talar man inte om Gud, läser Bibeln eller ber böner under samtalet.