Bergsjöns församling

Kyrkan är öppen för enskild bön och möjlighet till kontakt för enskilda samtal. Som kyrka vill vi verka där vi står. "Människovärde", "Mötesplatser", "Förankring" & "Förändring". Så är vi en kyrka för alla. Välkommen!

Verksamheter

Kvinnogrupp, läxhjälp och musik för barn och vuxna! I kyrkan samlas varje vecka många vuxna, barn och ungdomar till samtal, gemenskap och lek. Verksamheterna är öppna för alla oavsett bakgrund och religion.

Kyrkans öppetider

Kyrkan är öppen för enskild bön och möjlighet till kontakt för enskilda samtal. Kyrkan är öppet måndag – fredag 10 – 12. Söndagar öppet 11–13.

Inlämnig av kläder stängt

Just nu kan vi tyvärr inte ta emot några kläder i varken Bergsjön eller Hjällbo kyrka. Vi hoppas kunna öppna snart igen.