Foto: Eva Clarängen

Bergsjöns församling

Kyrkan är öppen för enskild bön och möjlighet till kontakt för enskilda samtal. Öppettiderna är måndagar -fredag klockan 10.00-13.00 samt söndagar kl.11-13. Som kyrka vill vi verka där vi står. "Människovärde", "Mötesplatser", "Förankring" & "Förändring". Så är vi en kyrka för alla. Välkommen!

20181118 Gudstjänst i Bergsjöns kyrka.

Gudstjänst och verksamheter

På grund av den senaste tidens rekommendationer från folkhälsomyndigheten gäller följande för Gudstjänst och verksamhet:

Kyrkan är öppen för enskild bön och möjlighet till kontakt för enskilda samtal. Öppettiderna är måndagar -fredag klockan 10.00-13.00 samt söndagar kl.11-13.

Kyrkans öppetider

Kyrkan är öppen för enskild bön och möjlighet till kontakt för enskilda samtal. Öppettiderna är måndagar -fredag klockan 10.00-13.00 samt söndagar kl.11-13.