Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bankeryds församling

Välkommen till Bankeryds församling!

Antar att det inte är bara jag som någon gång funderat över bön. Jag, troligtvis även du, har säkert i minnet de gånger bönens ord inte blivit besvarade. Men vi vet också att böner som vi inte haft ord eller kraft för att be nått betydligt längre än dem vi formulerat med vackra ord. 
Själv har jag under många år haft ett hyfsat ambivalent förhållande till bönen. Tror nämligen inte Gud är en automat för tillfredställelse av behov. Mina funderingar som jag nu delar med dig handlar om att bön i första hand riktar sig till mig. När jag ber Gud om fred på jorden, ber jag mig själv om att vara den som banar väg för freden.  När jag ber Gud om att rädda vår miljö, ber jag mig själv om att vara mer förvaltare av moder jord än hennes förbrukare. När jag ber Gud ta hand om min ensamma granne, ber jag mig själv att besöka denne. När jag ber Gud ge mig vänner, ber jag mig själv att bli en vän. 
Du förstår säkert. Och kanske du tycker att jag förenklar. Men just förenkling ser jag som min uppgift. Gud är det enkla, det naturliga medan vi människor gärna komplicerar tillvaron.
På söndag är det högmässa i Bankeryds kyrka kl 10.00. Välkommen!

Vem ber du till?

Antar att det inte är bara jag som någon gång funderat över bön. Jag, troligtvis även du, har säkert i minnet de gånger bönens ord inte blivit besvarade. Men vi vet också att böner som vi inte haft ord eller kraft för att be nått betydligt längre än dem vi formulerat med vackra ord. Själv har jag under många år haft ett hyfsat ambivalent förhållande till bönen. Tror nämligen inte Gud är en automat för tillfredställelse av behov. Mina funderingar som jag nu delar med dig handlar om att bön i första hand riktar sig till mig. När jag ber Gud om fred på jorden, ber jag mig själv om att vara den som banar väg för freden. När jag ber Gud om att rädda vår miljö, ber jag mig själv om att vara mer förvaltare av moder jord än hennes förbrukare. När jag ber Gud ta hand om min ensamma granne, ber jag mig själv att besöka denne. När jag ber Gud ge mig vänner, ber jag mig själv att bli en vän. Du förstår säkert. Och kanske du tycker att jag förenklar. Men just förenkling ser jag som min uppgift. Gud är det enkla, det naturliga medan vi människor gärna komplicerar tillvaron. På söndag är det högmässa i Bankeryds kyrka kl 10.00. Välkommen!

Kyrkogårdsvandring där Ulf Petersson berättar om fyra kvinnliga flyktingar som är begravda på Bankeryds kyrkogård.

Bankeryds kyrkogård kl 17.00 25/5

Våra kvinnliga flyktingar

Kyrkogårdsvandring där Ulf Petersson berättar om fyra kvinnliga flyktingar som är begravda på Bankeryds kyrkogård. Bankeryds kyrkogård kl 17.00 25/5

Penselfestivalen med öppna företag. 5:e upplagan.
Invigning den 24 maj i församlingsgården kl 17.00-19.00.
Konstrunda på öppna företag lördag den 25 maj kl 11.00 - 15.00. Välkommen!

Penselfestivalen 2019

Penselfestivalen med öppna företag. 5:e upplagan. Invigning den 24 maj i församlingsgården kl 17.00-19.00. Konstrunda på öppna företag lördag den 25 maj kl 11.00 - 15.00. Välkommen!

Nu är anmälan till årets Sommar-skoj öppen. Du hittar det här.

Anmälan till Sommar-skoj

Nu är anmälan till årets Sommar-skoj öppen. Du hittar det här.

Här kan du läsa om det som kommer att hända i vår församling under innevarande månad.

Månadsblad

Här kan du läsa om det som kommer att hända i vår församling under innevarande månad.

Dopet är temat för årets utsällning. Till detta behövs utsällningsmaterial, guider och kaffevärdar. Med andra ord; Du behövs!

Vägkyrka 2019

Dopet är temat för årets utsällning. Till detta behövs utsällningsmaterial, guider och kaffevärdar. Med andra ord; Du behövs!