Meny

Pilgrim här i församlingen men också vidare

Genom vår församling går Norra Sigfridsleden. En pilgrimsled som förbinder oss med S.t Olofsleden, vilken har som mål Nidaros (Trondheim). Dessutom är vi med och arrangerar pilgrimsvandringar, både längre och kortare.

Bankeryd 2020-08-24

Pilgrimsvandring

”Mod att våga leva”

Med anledning av Växjö stift 850 års jubileum, var det tänkt att pilgrimer från York, England skulle följa i missionsbiskop Sigfrids spår från Lödöse, genom Västergötland. Ner till det då 1100-talets hedniska folkland Värend. Enligt traditionen lade St. Sigfrid grunden för det som kom att bli Växjö stift. På grund av Coronapandemin 2020, blev denna planerade vandring avbruten. I maj 2021 planeras ett nytt försök!   

Åren runt 1160 lär St. Sigfrid med sina tre systersöner, ha vandrat över det vikingatida Skara och Varnhem, som redan då var kristnat. Därifrån mot nuvarande Kyrkeslätt, på den nu iordningställda Norra St. Sigfridsleden, vilken är utmärkt med stolpar som är målade i toppen med en ”Engelsk” röd färg (vinröd) och med St. Olofskors. Leden går till Sandhems kyrka, Nykyrka i Mullsjö, Habo kyrka. Vidare mot Vättern, till Fiskebäck, med en dokumenterad historia från St. Sigfrids tid. Över Domneån, in i Småland. Från Vätterstranden till Bankeryds kyrka. Brant upp över Labbarp och Torp, mot Järstorps kyrka, ner via Dunkehalla till Sofia Kyrkan i Jönköping. Där slutar Norra St. Sigfridsleden.

 Som en förberedelse inför 2021 har stiftprosten i Växjö Hans Boeryd, organiserat dagsvandringar hela vägen från Masthuggskyrkan i Göteborg till Växjö Domkyrka. Med start den 29 juli i Göteborg och med avslut i Växjö den 29 augusti. Jag hade glädjen av att få vandra med i tre dagar, från Habo kyrka till Månsarps kyrka.

 Dag 1

Habo Kyrka – Bankeryds Kyrka ca 13 km

Elva pilgrimer mötte upp i Habo kyrka19 augusti kl.10. Diakonen Susanne Svanberg
hälsade oss hjärtligt. Efter en enkel andakt i den stora unika ”träkatedralen”, ledde Susanne vår vandring, Förbi den nedlagda Habo Kyrkskola, utefter väg 1827 över Ledstugan. I tystnad fram till Kammabacken övre och nedre. In under järnvägen. Habo är en expansiv ort! Sand och grusdumprarna gick i skytteltrafik, störde den tänkta meditationen. Framtidens Habo med Kärnekulla blir spännande! Där planeras för Ca 800 nya bostäder med förskola, skola, handel och restaurang. Spännande! När vi passerade den vackra gamla milstenen, berättade den att vi gick på den urgamla landsvägen. Ner genom Stora Fiskebäck, - in under den hårt trafikerade riksväg 195.

 Öster om trafikleden, har den urgamla landsvägen förvandlats till en G/C-väg, vilken har kvar sin gamla sträckning till Fiskebäcks tomt och kapell. Där blev det paus, för medhavd matsäck och vila på den mossbelupna kyrkogårdsmuren. Den månghundraåriga eken i minneslunden gav skugga och inspiration till att delge platsens långa historia. Inne i kapellet fick jag tillfälle till detta. Där höll Susanne en enkel andakt, så var det åter dags att vandra vidare med den heliga Birgittas bön.

 Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

 Jag har fått förtroendet att se till så att utmärkningen av Norra St. Sigfridsleden mellan Fiskebäcks kapell och Järstorps kyrka är intakt. Därför fick jag ta täten som ”lots”. Susanne fick hjälp av Kyrkoherden Karin Grännö Engkvist med att se till så att alla kom med.  

Vättern och Domsand mötte oss med sommarvärme och en badstrand full av badande. Det fanns pilgrimer som gärna hade stannat till för ett svalkande bad i Vättern.

 Ett stycke väg upp utefter Vätterbranten, stannade vi för andakt, med den storslagna Vättern i fonden. En mäktigare altartavla får man nog leta efter!

 Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den!

 Vi gick vidare fram till KFUM:s Vidablick, upp utefter Lillån till Svenska Kyrkans församlingshem i tätorten Bankeryd. Ett välkommet ”vattenhål” både själsligt och praktiskt. 

Vi fortsatte genom Bankeryds stationssamhälle, över det gamla Attarps säteri vars marker nu blivit tätort. I väster skymtar Bankeryds kyrkas torn.

På väg upp för Bankeryds kyrkbacke mötte oss kyrkklockornas klang. Spontant sjöng vi alla

Psalmen 297 ”Härlig är jorden” när vi alla vandrade in i kyrkan.
Där fortsatte musiken att strömma mot oss med organisten Maja Ekenvärn vid orgeln.
Kyrkoherden Karin Grännö Engkvist avslutade dagens vandring med en Pilgrimsmässa och med oss alla i en välsignelsering.
 

Dag 2

Bankeryds kyrka – Sofia Kyrkan, Jönköping ca 16 km

Tio pilgrimer mötte upp vid entrén till Bankeryds kyrka, 2020-08-20 kl. 10.

En kort presentation med förnamn och varifrån man kom. En dam hade vandrat med från Lidköping och hade nu bara en etapp kvar hem till Jönköping. Två damer var från Skara och en dam från Linköping. Resten med knytning till Bankeryd-Jönköping-Huskvarna.

En personlig önskan: fler från Bankeryd!

 Efter en kort andakt, lämnade vi Bankeryds kyrka i tysthet. Den branta backen upp förbi Labbarps gård till Himlabacken tar på krafterna. Då är det bra att få gå under tystnad. Väl uppe på höjden, bröt vi tystnaden och ersatte det med ett muntert sorl. Alla kände av backen och var nöjda med att ha klarat den så bra.

Som lokalpatriot gladde jag mig åt att få visa vyn ut över Vättern och hela Bankerydsdalen med Domneberg i Västergötland som bakgrund. Jag tog mig friheten att läsa högt farfars ”Hyllning till Bankeryd”

Vandringen över Torp, Målskog och Tubbarp gick lätt. Vid torpet Tubbarp anslöt ytterligare en pilgrim, så var vi elva. Ner genom naturreservatet Häggebergs och Granbäcks lövskogar. Fram till utsikten, där vi intog vår lunch, delad med en fantastisk utsikt över södra Vättern och blick mot Jönköping.  Pilgrimsvandrare är välkomna till den alltid bemannade Jönköpings brukshundklubb Häggeberg, ett fint ställe för nödvändig rast och vatten. Efter det återsamling med Birgittas bön;

 Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den!

 Så vandrade vi över Björnebergs marker, förbi Corps de logi. Ut på landsvägen, upp till Järstorps kyrka. Där viker man av, in i en smal vacker allé upp till kyrkan, - dörren var LÅST! Vi blev sittande på kyrktrappan i skuggan av den inmurade runstenen. I väntan på att Mattias Nystrand diakonen i Sofia församling skulle dyka upp. Visst kom han! Glad och ordfull! Vi fick både se kyrkan och en miniatyr av den medeltida Järstorps kyrka, så som barnen nu får leka och fantisera kring. FINT!

 Vi gick ut på landsvägen igen, nu med Mattias som lots. Mot Klämmestorp. Ner på G/C -väg till Dalviks kyrka, där prästen Martin Fredh tog emot. Kyrkolokalen är brandskadad, så andakten hölls utanför entrén. Martin bjöd på tänkvärda ord, sång och musik. Stort TACK!

Så fortsatte vi vandringen ner utefter Dunkehalla där bäcken blev grunden till Jönköpings Gevärsfaktori 1620. Ganska snart konstaterade vapensmederna, att det var säkrare och bättre kraft i Husqvarna. Vapentillverkningen flyttades till Husqvarna. Det gav andra möjligheter till att utnyttja vattenkraften i Dunkehalla ravinen. En plats som betytt mycket för Jönköpings industriutveckling. Ett spännande parti av Norra St. Sigfridsleden med många branta trappor. Längst ner i ravinen, nästan framme vid Kortebovägen, finns planer på att ställa iordning en öppen plats för att ge möjlighet till att fira pilgrimsmässa.

 I trafikbruset gick vi in över Talavid. Passerade mötesplatsen vid Junebäck där medeltidens kungar mottogs av ” allmogemän och gisslomän”, på sin Eriksgata. Vidare in över Gamla Hospitalgården benämnd Johan III Hospital. Fortsatte upp över Slottskyrkogården där Erik Dahlbergs Slottskapell från 1692 med sin Nådens Sol i tornet, LYSTE ÖVER OSS ALLA!

Utanför Sofiagården, samlade vi ihop oss för de sista metrarna till Sofia kyrka. Vår skara hade vuxit till 14 personer Sofia kyrka mötte oss med mäktig klockringning! Vår sång försvann i klockornas klang. När vi kom in igenom den södra korsgången, in i kyrkan, möttes vi av vacker Gregoriansk sång. Det var tre damer ur Sofia kyrkas ordinarie kyrkokör som för oss gjorde detta härliga välkomnande. Kyrkans höga valv fylldes av sången. Klockringningen och sången blev ett bestående minne för många.

Allt detta bara för mig! Tacksam över att fått uppleva detta i gemenskap.

 

Dag 3

Sofia kyrkan, Jönköping – Månsarps kyrka ca. 18 km

Tretton pilgrimer mötte upp inne i Sofia kyrkans kor, 2020-08-21 kl. 09.00 för morgonmässa, vilken hölls av prästen Torgny Wirén. Sofia kyrkan höga valv gav Torgnys mässa extra rymd!

Efter mässan samlades vi utanför södra korsarmens ”Pilgrimsdörr”. 

Pilgrimsprästen Agne Josefsson tillsammans med stiftprosten Hans Boeryd, tog täten. Jag tillsammans med diakonen Mattias Nystrand ansvarade för slutet i raden av vandrare som alla gick under tystnad de ca tre km till Gräshagskyrkan. Där i skuggan under en stor vacker hängbjörk (Betula pendula f. tristis) fick vi dagens första paus för vatten, bröd och WC.

Nu gick vi på Franciskusleden söder ut. Följde den heliga Birgittas märkning, upp på den gamla banvallen, där en gång tågen mellan Ulricehamn och Jönköping under 25 år hade sin gång. Vid Tokarps koloniområde ner på Borarpsvägen, in under riksväg 40 till Tokarps södergård. Så upp på banvallen igen mot Hassafall ovan Hovslätt. Där var den ursprungliga stäckningen av leden bruten, på grund av markägarens önskemål. Med hjälp av en medvandrare, ett hundratal meter vid sidan av leden, hittade vi fram till en fördämning av Sandserydsån. Vid en vacker damm, finns grillplats och vindskydd för övernattning.

Höjdpunkten vid vårt besök vid dammen, var en glittrande smaragd! En Kungsfiskare, som flera gånger flög över vattenspegeln.

Här stannade vi för lunch och vila i en halvtimma.

Samtalet kom att handla om hur leden skulle dras för att framtida pilgrimer inte skulle missa Sandseryds kyrka, med rötter i 1300-tal. Samtalet mynnade i att två av styrelseledamöterna i Franciskusledens styrelse utgick för att närmare undersöka möjligheterna till en ny dragning av leden.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

 Agne Josefsson tog åter täten. Ledde oss tillbaka till den gamla banvallen, fram till väg 658 (Sandserydsvägen) mot Månestorp. Agne föreslog vandring i tystnad, samtidigt som vi skulle tänka på någon som vi gärna skulle ha velat prata med. Närmaste familjen var då utesluten.

I höjd med Nyarp, vek vi av, in på en igenvuxen hålväg. Ett vackert parti av leden, men övergivet. Reflexion: Franciskusleden mellan Byarums kloster till Alvastra kloster är lång. Pilgrimer är oftast anslutna till en kyrklig församling. I varje sådan församling utefter leden, borde det gå att hitta personer med kulturhistoriskt intresse som fick betrakta, sköta om och känna ”min bit av leden!”

Vid bron över Kallebäcken fick var och en berätta om vem som i tankarna hade varit samtalspartner. Själv hade jag valt lingvisten och kinakännaren,

Bernhard Karlgren ( 高本漢 Gāo Běnhàn) 

Vi kom upp vid gården Stora Åsa, gick genom Åsa by förbi Gårdsjön. In i stugbyn Slaggvarp, fram till näset mellan Mellansjön och Sörsjön. En vacker vy mot Smålands Taberg! På Åsabadet stannade vi för vila och intag av den sista medhavda provianten. Jönköpings Orienteringsklubb har sin klubbstuga vid badet. Där hittade vi de faciliteter vi sökte.

Strax var vi bland villorna i Taberg. Gick in under berget till Bergstemplet. En naturlig Gudtjänstplats vid bergets fot. Agne berättade livligt om sin ungdom i blåsorkestern där. Det var den som för honom blev vägen till prästyrket. Naturen har format platsen som en amfiteater. Här hölls förr gudstjänster för upp till 15 000 personer. 

Vi fortsatte på leden utefter bergsbranten, fram till Tabergs gruvan. Hans Boeryd uppvuxen i Taberg, berättade om bergets innehåll och den ständigt återkommande kampen mellan Bergstaten som vill bryta värdefull malm och den breda allmänheten som vill bevara berget intakt. I befintliga gruvgångar har flertalet kända arter av fladdermöss sin boning.

Vi fortsatte upp utefter Tabergsåns forsande ström. Ett annorlunda parti av leden. Med bryggor och spångar går leden fram, klämd mellan berget och det strömmande vattnet. På västra sidan ån järnvägen. På östra sidan ån övergivna kvarnbyggnader med rester av träkulvertar till övergivna turbiner. Uppströms har en privatperson renoverat en av turbinerna. Därifrån levereras ström till det allmänna nätet.

En vacker G/C-väg ledde oss in i Månsarps samhälle. På håll såg vi Månsarps kyrkas säregna torn med genombruten gjutjärnsspira. Det är bara Gråbrödrakyrkan på Riddarholmen och Månsarp som har ett sådant öppet torn i Sverige.

När vi kom vandrande upp mot kyrkan, var antalet pilgrimer reducerade till sju. Månsarps kyrkklockor ringde oss samman. Inne i Kyrkan hälsade pastorsadjunkten Petra Bertilsson oss varmt välkomna. Vi ställde oss i ring i det ljusa koret och Agne Josefsson tillsammans med Hans Boeryd sjöng a capella på Gregorianskt vis en hyllning till Herren! BRAVO!

Så var tredje dagens vandring till ända.

 

STORT TACK!

 Om hälsan står mig bi, vill jag gärna vara en del i vandringen mot Växjö 2021

Klas-Peter Suneson

Bankeryd.

KOMMANDE PILGRIMSVANDRINGAR

LÖRDAG 19 SEPTEMBER
Bankerydsleden, cirka 20 km
Vandringssträckan är kuperad.Sista anmälningsdag: 1 september

Pilgrimståget onsdag 23 september. Start vid församlingsgården i Bankeryd kl 10.40. Pilgrimståget är en del av Jönköpingsvecka hälsovecka och är ett ekumeniskt sammarbete mellan Svenska kyrkan Bankeryd, Filadelfia, Bankeryd och Bankeryds Missionsförsamling. Föranmälan behövs om du skall delta i den avslutande sopplunchen. Biljett finsn att köpa 30:- på Församlignsgårdens expedition.

Pilgrimståget avgår från Församlingsgården kl 10.40

VAD ÄR EN PILGRIMSVANDRING?
En pilgrimsvandring kan vara både en inre och yttre resa. Som pilgrim ger du dig av från det hemvanda mot det okända. Du får vara med om nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra. En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är du varmt välkommen att följa med. Hör av dig till Karin Grännö Engkvist 070-693 63 68 

Klicka på bilden för att läsa foldern ”Delmål utefter Norra Sigfridsleden delsträcka Järstorps kyrka-Fiskebäcks kapell” i pdf-format. 

Bild: Klas Peter Suneson

Broschyren "Närmre Verkligheten" berättar lite mer om pilgrimsvandringar genom att visa på fenomenet pilgrimsvandring, dess historia och utbredning.
Du kan även läsa om vandringar idag, leder i Sverige samt en kortkurs i pilgrimsteologi. Foldern finns att hämta på församlingsexpedtionen. Annars ”beställ” genom att skicka ett mail eller ring 036-376770 så skickar vi hem ett ex till dig.