Konfirmation

"Konfa" är en gång i livet! Här funderar vi på allt mellan himmel och jord, lär oss, upplever och upptäcker tillsammans med gamla och kanske nya kompisar. Konfirmation är en bekräftelse på dopet.

Konfirmation i Bankeryd

Att vara tonåring är en tid av utveckling och förändring i livet. Mitt i denna tid, det året man fyller 14 år får alla kyrkotillhöriga i Bankeryds församling en inbjudan till att konfirmeras. Även den som inte är kyrkotillhörig genom dopet kan konfirmeras. Man blir då döpt innan konfirmationen. 

Bankeryds församling erbjuder två olika typer av konfirmationsgrupper:

• Terminsgrupp
• Sommargrupp

Vad/hur/varför

Vad funderar du på? Vem är jag? Vem ska jag bli? Vem är Gud? Var är vi på väg? Konfirmationen är en upptäcktsresa där vi jobbar med olika ämnen som t.ex. meningen med livet, Jesus, dopet, liv och död, Gud, vem är jag, att vara tonåring, världen, samhället, relationer, bibeln, etik, dina frågor och kanske tusen saker till...

Kul, utvecklande, gemenskap, fika och läger är ord som ofta används för att beskriva konfirmandtiden.

En konfirmandträff brukar innehålla fika och ett dagens ämne. Vi lär oss genom tex övningar, lekar, samtal, diskussion, sång/musik, skapande, bibelstudie, utflykter eller kanske besök av en gäst någon gång.

Gemenskap och att ha roligt tillsammans är viktigt så självklart åker vi på läger. Att åka på läger brukar många tycka är det roligaste med konfan. Det är alltid ett äventyr att resa tillsammans. Det blir en kortare övernattning på hösten och en lite längre resa på våren. Sommargruppen åker på läger den första av sina tre veckor.

Ett arbetslag med anställda är ansvariga ledare och till hjälp kan också finnas ungdomsledare som själva konfirmerades för några år sen.

Målet är att konfirmationen blir en grund att stå på och ett minne för livet. 

Konfirmationen är kostnadsfri eftersom den (som de flesta verksamheter) bekostas av kyrkoavgiften.

Du är välkommen precis som du är.

Tider och stunder

Terminsgrupp
Tisdagar kl 16.00-17.30. Ett antal söndagar under året tas också i anspråk. Läger på hösten och våren. Konfirmationsdag i slutet av maj.

Sommargruppen
Träffas de två första veckorna på sommarlovet och en vecka på slutet av sommaren. Några terminsträffar under året och ett antal söndagar under året tas också i anspråk. En av sommarveckorna åker vi på läger och resterande veckor hemma i Bankeryd på vardagarna kl 09.00-13.00. Konfirmationsdag blir söndagen i den tredje och sista konfaveckan mot slutet av sommaren

Alltså två olika upplägg att välja på. Gemensamt för båda alternativen är att konfirmationstiden omfattar ungefär samma tid man spenderar tillsammans och att ett antal gudstjänster på söndagar ingår. 

Konfirmandträffarna är oftast i församlingsgården men det kan variera litegrann. Ibland träffas vi istället i någon av våra kyrkor, Trånghalla eller Bankeryd, om vi ska göra något särskilt.

Starten på konfirmandåret brukar vara en upptakt i samband med en gudstjänst en söndag. Hösten 2022 blir upptakten den 11 september.

 

Anmälan och kontakt

Inbjudan brukar skickas ut med post under sommaren innan terminsstart. Har du inte fått något brev innan hösten så finns du inte med i vårt medlemsregister. Du är självklart välkommen att anmäla dig ändå!

Anmälan görs via formuläret nedan. 

Kontakt: Magnus Gustafsson, 070-7402655 eller magnus.gustafsson@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN TILL KONFIRMATION 2022/2023

Är du döpt? (Om du inte är döpt erbjuds du dopet innan själva konfirmationsgudstjänsten)

Termin eller sommar?

Det var allt vi behövde veta nu. Glöm inte att trycka på skicka! Vi hörs och ses!