Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel

I centrum för vigseln finns kärleken. Kärleken är mångbottnad och visar sig därför i det vi gör, dem vi är, vad vi tar emot och vad som är vår drivkraft. Att älska handlar därför alltid om ett vi. Vigseln betonar kärlekens betydelse för den äktenskapliga lyckan.

Bra att veta inför vigseln

Inför vigselgudstjänsten
- Att gifta sig i Svenska kyrkan innebär firandet av en vigselgudstjänst. Den sker alltid i samråd med präst och följer den ordning som Svenska kyrkan tillämpar.
- Önskemål om tidpunkt för vigsel ska ske minst två månader före önskat datum. I Bankeryds församling är det vanligast med vigslar efter kl 12.00 på lördagar. Vid önskemål om annan tidpunkt, tala med vigselprästen.
- Innan vigsel sker ett samtal med vigselprästen dels om gudstjänstens innehåll men även om äktenskapets betydelse.
- Vigselgudstjänsten innehåller minst två psalmer som väljs ur ”Den svenska psalmboken”. Brukligt är att det förekommer mer sång, solo eller unisont. Urvalet sker då i samråd med präst och kyrkomusiker. Kyrkans musikanläggning täcker de allra flesta behoven för sång och musik.
- Bra att veta är att Bankeryds församling vill värna den ”levande” sång- och musiklivet. Därför tillåts endast i undantagsfall förinspelad musik.
- Att öva inför vigseln kan vara bra. Tala med vigselprästen om övningstid så att kyrkan bokas.
- Smyckning av kyrkan ordnas av brudparet. Församlingen lånar ut bänkvasar. Vaktmästare finns på plats en och halv timma innan vigsel Vill ni ha mer hjälp av församlingens vaktmästare tas en kostnad ut och ska meddelas en månad i förväg.
Under vigselgudstjänsten
- Brudparets vänner kan medverka med läsning av bibeltexter och vid förbön.
- Vid ”Frågorna” står brudgum och brud vända mot prästen, vid ”Löftena och ringväxlingen” vända mot varandra. Brudparet knäböjer under ”Förbönen”, ”Herrens bön” och ”Välsignelsen”. Under ”Bön över ringen/ringarna” står prästen vänd mot altaret, dvs med ryggen åt brudparet.
- Minst två vittnen skall närvara vid vigseln.
- Instrumental – och/eller vokalmusik, liksom lyrikläsning, kan framföras på lämplig plats i gudstjänsten.
- Vigselbeviset delas ut i slutet av gudstjänsten.