Vigsel

I centrum för vigseln finns kärleken. Kärleken är mångbottnad och handlar om ett vi. Vigseln betonar kärleken i äktenskapet som är instiftat av Gud.

Bra att veta

 • Att gifta sig i Svenska kyrkan innebär firandet av en vigselgudstjänst. Den sker alltid i samråd med präst och följer Svenska kyrkans ordning.
 • Önskemål om tidpunkt för vigsel ska ske minst två månader före önskat datum. I Bankeryds församling är det vanligast med vigslar efter kl 12.00 på lördagar. Vid önskemål om annan tidpunkt, tala med vigselprästen. 
 • Innan vigsel sker ett samtal med prästen dels om gudstjänstens innehåll men även om äktenskapets betydelse.
 • Vigselgudstjänsten innehåller minst två psalmer som väljs ur ”Den svenska psalmboken”. Brukligt är att det förekommer mer sång, solo eller unisont. Urvalet sker då i samråd med präst och kyrkomusiker. Kyrkans musikanläggning täcker de allra flesta behoven för sång och musik.
 • Bankeryds församling vill värna det levande sång- och musiklivet. Därför tillåts endast i undantagsfall inspelad musik.
 • Att öva inför vigseln kan vara bra. Ni kommer överens med vigselprästen om övningstid.
 • Smyckning av kyrkan ordnas av brudparet. Församlingen lånar ut bänkvasar. Vaktmästare finns på plats en och halv timma innan vigsel. Vill ni ha mer hjälp av församlingens vaktmästare tas en kostnad ut. Detta ska meddelas minst en månad i förväg. 
 • Brudparets vänner kan med fördel medverka med läsning av bibeltexter och vid förbön.
 • Minst två vittnen skall närvara vid vigseln.
 • Instrumental och/eller vokalmusik liksom textläsning kan framföras på lämplig plats i gudstjänsten.
 • Vigselbevis delas ut i slutet av gudstjänsten.