Bilden är en del av bankeryds kyrkas kormålning utförd av Torsten Nordberg
Foto: Peter Ekeberg

Gudstjänst

Gudstjänsten är en mötesplats mellan människa och Gud. Den bygger på en lång och levande tradition.

Form och innehåll har sitt ursprung i den första kristna församlingens gudstjänst. Tiden, kulturen och den lokala traditionen har genom åren anpassat gudstjänsten till hur den är idag. Mötet med Gud är det centrala. Här i Bankeryds församling firas därför många olika gudstjänster söndag som vardag, på olika tider och platser. 

Kommande helg

Våra gudstjänstformer