Bilden är en del av bankeryds kyrkas kormålning utförd av Torsten Nordberg
Foto: Peter Ekeberg

Gudstjänst

Gudstjänsten är en mötesplats mellan människa och Gud. Den bygger på en lång och levande tradition...

...där mötet med Gud är det centrala. Form och innehåll har sitt ursprung i den första kristna församlingens gudstjänst. Tiden, kulturen och den lokala traditionen har genom åren anpassat gudstjänsten till hur den är idag. Här i Bankeryds församling firas därför många olika gudstjänster söndag som vardag, på olika tider och platser. Dock är syftet är alltid det samma, att möta Gud.